Wykonania niestandardowe transformatorów suchych żywicznych EG System

Data dodania: 2020-01-09
Autor:

Dość często warunki panujące na pewnym obiekcie wymagają niestandardowego podejścia do realizacji zasilania lub w niektórych przypadkach nietypowego wykonania konkretnych urządzeń. Wieloletnie doświadczenie fabryki producenta transformatorów suchych żywicznych typu EG-CR-T pozwala na spełnienie najbardziej niestandardowych wymagań Klientów. Poniżej przedstawione są tylko niektóre z wyzwań, z którymi poradzili sobie inżynierowie.

Na rysunku 1 przedstawiony transformator z wyprowadzeniem zacisków nN na dole. W odróżnieniu od standardowego rozwiązania z wyprowadzeniem zacisków na górę, takie wykonanie jest najczęściej stosowane w transformatorach z podwójnym uzwojeniem po stronie wtórnej, co gwarantuje maksymalną separację dwóch uzwojeń. Jednocześnie taki układ wyprowadzeń po stronie nN może pozwolić w niektórych przypadkach na bardziej wygodne podłączenie zacisków do dalszej instalacji za pomocą szyn lub szynoprzewodów.

Transformator z zaciskami nN wyprowadzonymi na dół

Rys. 1 - transformator z zaciskami nN wyprowadzonymi na dół

Ogólnie, stosowanie obudów do transformatorów suchych żywicznych jest dość rozpowszechnionym rozwiązaniem kiedy konieczne jest zapewnienie pewnego stopnia ochrony od pyłów i wody oraz w celu zagwarantowania bezpieczeństwa personelu przez ograniczenie dostępu do części pod napięciem. Standardowe obudowy do transformatorów suchych EG System posiadają stopień ochrony IP31. Na rysunku 2 i 3 przedstawione są już niestandardowe rozwiązania obudowy. W obu przypadkach przyłącze po stronie SN zostało wyprowadzone na zewnątrz obudowy. Takie wyprowadzenie pozwala na podłączenie kabli SN w wygodnym dla Klienta miejscu oraz upraszcza podłączenie/przełączenia. Na rysunku 4 pokazany jest widok z wewnątrz obudowy w przypadku wyprowadzenia zacisków SN na górę obudowy.

Obudowa z wyprowadzonym przyłączem SN na stronę przednią

Rys. 2 - Obudowa z wyprowadzonym przyłączem SN na stronę przednią.

Obudowa z wyprowadzonym przyłączem SN na górę

Rys. 3 - Obudowa z wyprowadzonym przyłączem SN na górę.

Widok z wewnątrz obudowy z wyprowadzonym przyłączem SN na górę

Rys. 4 - Widok z wewnątrz obudowy z wyprowadzonym przyłączem SN na górę.

Powyższe rozwiązanie stosowane jest niekiedy i po stronie nN jak na rysunku 5, na którym widoczna jest szafka przyłączeniowa niskiego napięcia. Ale trochę bardziej rozpowszechnionym wykonaniem jest wyprowadzenie bezpośrednie szyn nN z którejś strony obudowy (rysunek 6). Powyższy układ jest głównie stosowany w przypadku łączenia bezpośredniego szyn rozdzielnicy niskiego napięcia z transformatorem.

Obudowa z wyprowadzonym przyłączem nN na stronę przednią

Rys. 5 - Obudowa z wyprowadzonym przyłączem nN na stronę przednią.

Obudowa z bezpośrednim wyprowadzenim szyn nN

Rys. 6 - Obudowa z bezpośrednim wyprowadzenim szyn nN.

Niestandardowe wykonanie to nie tylko rzadko spotykana „egzotyka”, ale często dość rozpowszechnione rozwiązania pozwalające na bardziej optymalną realizację określonego zadania. Na przykład przez EG System wielokrotnie został realizowany układ ze specjalnym otworem pod głowicę transformatorową szynoprzewodów EG-BX-E. Przykład takiego wykonania przedstawiony jest na rysunku 7. W takim układzie uszczelnienie pomiędzy głowicą a odpowiednio zaprojektowanym otworem pozwala na zachowanie odpowiedniego stopnia ochrony obudowy, jednocześnie zostawiając możliwość przesunięcia rozdzielnicy (co byłoby trudne w przypadku szyn wyprowadzonych bezpośrednio jak na rysunku 6). Szynoprzewód ze swojej strony gwarantuje bezpieczny i kompaktowy sposób na połączenie transformatora z rozdzielnicą nN (szczególnie w przypadku dużych prądów).

Rozwiązanie z obudową transformatora oraz podłączeniem zacisków nN do szynoprzewodu

Rys. 7 - Rozwiązanie z obudową transformatora oraz podłączeniem zacisków nN do szynoprzewodu.

Niezależnie od tego jakie wyzwanie stoi przez projektantem lub wykonawcą instalacji elektrycznej i w szczególności układów zasilania obiektów, firma EG System jest zawsze gotowa okazać wsparcie techniczne i doradzić w niestandardowej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie Państwa pytań na nasz adres mailowy: info@egsystem.pl

Autor: Yurii Sihida
Specjalista ds. Technicznych firmy EG System Sp. z o.o. Sp. k.

Zobacz nasz ostatni wpis: Przygotowanie wykopu oraz posadowienie stacji transformatorowych kontenerowych

Niestandardowe transformatory