Stacje transformatorowe

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Stacje transformatorowe
stacja transformatorowa

Świadczymy usługi dostawy i profesjonalnego montażu stacji transformatorowych. Istotne znaczenie ma właściwy wybór i umiejscowienie stacji trafo. Po uzgodnieniu z Klientem wszelkich szczegółów dotyczących zamówienia, dostarczamy stacje transformatorowe i ustawiamy je w optymalnym punkcie, umożliwiającym bezproblemową pracę. Wykwalifikowani inżynierowie EG System fachowo zajmą się wszelkimi działaniami związanymi z podłączeniem trafostacji, zachowując przy tym najwyższe bezpieczeństwo i przestrzegając obowiązujących norm i przepisów.

Do dodatkowego wyposażenia stacji należą:

baterie kondensatorów, tablice pomiarowe (licznikowe), UPS (zasilacz awaryjny), oraz inne urządzenia w zależności od wymagań Klienta.

Nasz zespół inżynierów realizuje inwestycje kompleksowo od koncepcji, przez projekt, uzgodnienie w zakładzie energetycznym po dostawę i montaż, kończąc na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Dostarczamy kompleksowe usługi przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć.

Sprawdź naszą ofertę stacji trafo

stacja transformatorowa wiatrowa

Stacje transformatorowe dla farm wiatrowych

stacja słupowa

Stacje transformatorowe słupowe

stacja transformatorowa

Stacje transformatorowe kontenerowe EG System

serwis eg system

Serwis stacji transformatorowej

stacja transformatorowa wiatrowa
stacja słupowa
stacja transformatorowa
serwis eg system

Zobacz wybrane stacje, które dostarczyliśmy.
Stacje transformatorowe EG System

Typy stacji transformatorowych

Stacj transformatorowa w obudowie metalowej

stacja transformatorowa wiatrowa

W zależności od materiału obudowy, stosuje się:

• Stacje transformatorowe w obudowach betonowych


• Stacje transformatorowe w obudowie metalowe

W zależności od sposobu dostępu do urządzeń, rozróżniamy:

 

• Stację z obsługą zewnętrzną – nie mają korytarza obsługi, a ich użytkowanie odbywa się z zewnątrz. Stacje są przewidziane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.


• Stację z obsługą wewnętrzną (z wewnętrznym korytarzem obsługi) – posiadają wewnątrz korytarz z którego jest dostęp do urządzeń stacji. Stacje są również przewidziane do pełnej prefabrykacjii przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu podobnie jak w stacji zewnętrznej wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Zobacz opinie

Zobacz opinie

Ustawianie stacji transformatorowej

Świadczymy usługi dostawy i profesjonalnego montażu stacji transformatorowych. Istotne znaczenie ma właściwy wybór i umiejscowienie stacji trafo. Po uzgodnieniu z Klientem wszelkich szczegółów dotyczących zamówienia, dostarczamy stacje transformatorowe i ustawiamy je w optymalnym punkcie, umożliwiającym bezproblemową pracę. Wykwalifikowani inżynierowie EG System fachowo zajmą się wszelkimi działaniami związanymi z podłączeniem trafostacji, zachowując przy tym najwyższe bezpieczeństwo i przestrzegając obowiązujących norm i przepisów.

Modernizacja stacji transformatorowej

Stacje trafo odgrywają istotną rolę w przesyłaniu energii energetycznej ze źródeł wytwarzania do odbiorcy. Aby transfer odbywał się sprawnie stacje transformatorowe muszą być poddawane przeglądom, a w razie potrzeb naprawie oraz modernizacji. Jej zakres obejmuje między innymi wymianę wyeksploatowanych elementów, jak chociażby rozdzielnice SN, czy instalację nowoczesnych urządzeń oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków stacji transformatorowych. Nasi eksperci dokonują rzeczowych analiz stanu trafostacji, na podstawie których wybierają i wdrażają najkorzystniejsze rozwiązania.

Oględziny stacji transformatorowej

Aby stacje transformatorowe działały w pełni optymalnie i niezawodnie, konieczny jest cykliczny przegląd obiektów. Nie tylko dostarczamy oraz podłączamy stacje trafo, ale świadczymy usługi w zakresie ich serwisowania i cyklicznych przeglądów. Profesjonalne kontrole stacji transformatorowych, dokonywane przez naszych doświadczonych specjalistów, pozwalają uniknąć awarii oraz uszkodzeń zasilanych przez nie urządzeń. Podczas przeglądów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykrywanie i zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w pracy stacji trafo.

Zobacz wybrane stacje transformatorowe, które dostarczyliśmy.

Stacje transformatorowe EG System