Stacje transformatorowe kontenerowe

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Stacje transformatorowe

Nasz zespół inżynierów realizuje inwestycje kompleksowo od koncepcji, przez projekt, uzgodnienie w zakładzie energetycznym po dostawę i montaż, kończąc na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Dostarczamy kompleksowe usługi przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć.

Do dodatkowego wyposażenia stacji należą:
• baterie kondensatorów,
• tablice pomiarowe (licznikowe),
• UPS (zasilacz awaryjny),
• oraz inne urządzenia w zależności od wymagań Klienta.

Zobacz wybrane stacje transformatorowe, które dostarczyliśmy.

Stacje transformatorowe EG System

Montujemy i serwisujemy stacje transformatorowe. Dzięki naszemu doświadczeniu gwarantujemy należyte wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zapewniamy wykwalifikowany personel oraz wykorzystanie urządzeń i sprzętu do prowadzenia prac z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa pracy.

Stacje kontenerowe

Najczęściej spotykane stacje transformatorowe służą do transformacji średniego napięcia (np. 21, 20 kV, 15.75 kV, 15 kV) na niskie (400 V, 420 V), stąd oznaczenie SN/nn. Są one zazwyczaj budowane jako ostatni element na drodze dostaw energii elektrycznej do klienta. Stacja transformatorowa zasilana może być z linii napowietrznej lub linii kablowej.
Stacje kontenerowe wykonywane są w formie gotowego kontenera wyposażonego w urządzenia elektryczne (transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itp.). Stacje takie występują w różnych gabarytach i rodzajach obudowy oraz z różnym wyposażeniem zastosowanym wewnątrz. Mogą być w obudowie betonowej lub metalowej. Stacje wykonywane są w wielu wariantach w zależności od ilości transformatorów (1-transformatorowe, 2-transformatorowe oraz wielotransformatorowe).
Istnieje możliwość oddzielenia rozdzielni średniego napięcia oraz wydzielenia części Zakładu Energetycznego (dostawcy) od części odbiorcy (Klienta) energii.

Występują również stacje z wydzielonymi pomieszczeniami dla agregatów prądotwórczych, akumulatorów lub innych urządzeń w zależności od potrzeb Klienta. Kontenerowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, placów budów, przemysłu z sieci kablowo-napowietrznej lub kablowej średniego napięcia i są alternatywą do stacji wnętrzowych, oszczędzając miejsce wewnątrz oraz gwarantując bezpieczeństwo zasilania obiektu.
Ze względu na indywidualny charakter warunków otoczenia, wybór lokalizacji stacji należy skonsultować z EG System lub zaprojektować na podstawie odpowiednich dokumentów normatywnych, z lokalnymi przepisami oraz opinii odpowiednich służb (np. inspektora ochrony przeciwpożarowej).

W przypadku dostaw z montażem nasza firma dostarcza pełną dokumentację techniczną, niezbędną do prawidłowego odbioru w zakładzie energetycznym.

Typy stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa w obudowie metalowej

W zależności od sposobu dostępu do urządzeń, rozróżniamy:
• Stację z obsługą zewnętrzną – nie mają korytarza obsługi, a ich użytkowanie odbywa się z zewnątrz. Stacje są przewidziane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.
• Stację z obsługą wewnętrzną (z wewnętrznym korytarzem obsługi) – posiadają wewnątrz korytarz z którego jest dostęp do urządzeń stacji. Stacje są również przewidziane do pełnej prefabrykacjii przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu podobnie jak w stacji zewnętrznej wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

W zależności od materiału obudowy, stosuje się:
• Stacje transformatorowe w obudowach betonowych
• Stacje transformatorowe w obudowie metalowej

Ustawianie stacji transformatorowej

Świadczymy usługi dostawy i profesjonalnego montażu stacji transformatorowych. Istotne znaczenie ma właściwy wybór i umiejscowienie stacji trafo. Dlatego po uzgodnieniu z Klientem wszelkich szczegółów dotyczących zamówienia, dostarczamy stacje transformatorowe i ustawiamy je w optymalnym punkcie, umożliwiającym bezproblemową pracę. Wykwalifikowani inżynierowie EG System fachowo zajmą się wszelkimi działaniami związanymi z podłączeniem trafostacji, zachowując przy tym najwyższe bezpieczeństwo i przestrzegając obowiązujących norm i przepisów.

Modernizacja stacji transformatorowej

Stacje trafo odgrywają istotną rolę w przesyłaniu energii energetycznej ze źródeł wytwarzania do odbiorcy. Aby transfer odbywał się sprawnie stacje transformatorowe muszą być poddawane przeglądom, a w razie potrzeb naprawie oraz modernizacji. Jej zakres obejmuje między innymi wymianę wyeksploatowanych elementów, jak chociażby rozdzielnice SN, czy instalację nowoczesnych urządzeń oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków stacji transformatorowych. Nasi eksperci dokonują rzeczowych analiz stanu trafostacji, na podstawie których wybierają i wdrażają najkorzystniejsze rozwiązania.

Oględziny stacji transformatorowej

Aby stacje transformatorowe działały w pełni optymalnie i niezawodnie, konieczny jest cykliczny przegląd obiektów. Nie tylko dostarczamy oraz podłączamy stacje trafo, ale świadczymy usługi w zakresie ich serwisowania i cyklicznych przeglądów. Profesjonalne kontrole stacji transformatorowych, dokonywane przez naszych doświadczonych specjalistów, pozwalają uniknąć awarii oraz uszkodzeń zasilanych przez nie urządzeń. Podczas przeglądów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykrywanie i zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w pracy stacji trafo.

Scroll to Top