Stacje dla farm wiatrowych

  1. Home
  2. Oferta
  3. Stacje transformatorowe
  4. Stacje dla farm wiatrowych
Stacja transformatorowa dla farmy wiatrowej.
 
W ofercie posiadamy stacje dedykowane dla farm wiatrowych umożliwiają sprzężenie jej z siecią energetyczną danego operatora. Stacje transformatorowe każdorazowo dobieramy indywidualnie do wydanych warunków przyłączeniowych. Podstawowe wyposażenie składa się z rozdzielnicy SN wyposażonej w zabezpieczenia, automatykę, telesygnalizację i telesterowanie. 
W przypadku, kiedy farma posiada własne transformatory, montowane w wieżach, stacja wyposażenie jak wyżej opisano. Dodatkowo doposaża się ją w transformator potrzeb własnych z rozdzielnicą potrzeb własnych dla zasilania małych odbiorów do celów własnych elektrowni.
W przypadku gdy turbiny podłączane są po niskim napięciu, stację transformatorową wyposaża się dodatkowo w rozdzielnicą główną niskiego napięcia oraz transformator dostosowany do napięcia sieci dystrybucyjnej. Stacje winny być każdorazowo uzgodnione z gestorem sieci i dostosowane do aktualnych jego wymogów.
Scroll to Top