Stacje dla farm wiatrowych

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Stacje transformatorowe
  6. /
  7. Stacje dla farm wiatrowych

Stacja transformatorowa dla farmy wiatrowej.

W ofercie posiadamy stacje dedykowane dla farm wiatrowych umożliwiają sprzężenie jej z siecią energetyczną danego operatora. Stacje transformatorowe każdorazowo dobieramy indywidualnie do wydanych warunków przyłączeniowych. Podstawowe wyposażenie składa się z rozdzielnicy SN wyposażonej w zabezpieczenia, automatykę, telesygnalizację i telesterowanie. 
W przypadku, kiedy farma posiada własne transformatory, montowane w wieżach, stacja wyposażenie jak wyżej opisano. Dodatkowo doposaża się ją w transformator potrzeb własnych z rozdzielnicą potrzeb własnych dla zasilania małych odbiorów do celów własnych elektrowni.
W przypadku gdy turbiny podłączane są po niskim napięciu, stację transformatorową wyposaża się dodatkowo w rozdzielnicą główną niskiego napięcia oraz transformator dostosowany do napięcia sieci dystrybucyjnej. Stacje winny być każdorazowo uzgodnione z gestorem sieci i dostosowane do aktualnych jego wymogów.
stacja
stacja

Stacja transformatorowa dla farmy wiatrowej.

W ofercie posiadamy stacje dedykowane dla farm wiatrowych umożliwiają sprzężenie jej z siecią energetyczną danego operatora. Stacje transformatorowe każdorazowo dobieramy indywidualnie do wydanych warunków przyłączeniowych. Podstawowe wyposażenie składa się z rozdzielnicy SN wyposażonej w zabezpieczenia, automatykę, telesygnalizację i telesterowanie. 
W przypadku, kiedy farma posiada własne transformatory, montowane w wieżach, stacja wyposażenie jak wyżej opisano. Dodatkowo doposaża się ją w transformator potrzeb własnych z rozdzielnicą potrzeb własnych dla zasilania małych odbiorów do celów własnych elektrowni.
W przypadku gdy turbiny podłączane są po niskim napięciu, stację transformatorową wyposaża się dodatkowo w rozdzielnicą główną niskiego napięcia oraz transformator dostosowany do napięcia sieci dystrybucyjnej. Stacje winny być każdorazowo uzgodnione z gestorem sieci i dostosowane do aktualnych jego wymogów.