Stacje transformatorowe słupowe

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Stacje transformatorowe
  6. /
  7. Stacje transformatorowe słupowe

Podstawowe dane techniczne:

a) Napięcie znamionowe: 15/0,4kV, 20/0,4kV, 30/0,4kV,
b) Napięcie izolacji: 20kV,
c) Moc transformatora: typowa do 250kVA, 400kVA, do 630kVA (max ciężar transformatora do 2500kg),
d) Rozdzielnica nn: rozłączniki bezpiecznikowe, szafka rozdzielcza mocowana na stacji, szafka rozdzielcza kablowa na fundamencie stacji.

Stacja transformatorowa słupowa - EG System
Stacja transformatorowa słupowa - EG System

Podstawowe dane techniczne:

a) Napięcie znamionowe: 15/0,4kV, 20/0,4kV, 30/0,4kV,
b) Napięcie izolacji: 20kV,
c) Moc transformatora: typowa do 250kVA, 400kVA, do 630kVA (max ciężar transformatora do 2500kg),
d) Rozdzielnica nn: rozłączniki bezpiecznikowe, szafka rozdzielcza mocowana na stacji, szafka rozdzielcza kablowa na fundamencie stacji.

Stacje przeznaczone są do zasilania odbiorców zasilanych po stronie SN 15 lub 20kV. Zasilanie z sieci napowietrznej wykonane może być przewodem AFL 6-35 (50, 70) lub przewodem izolowanym o przekroju 35 (50-70) mm2. Na stacji można stosować transformatory różnych typów bez konserwatora o mocy 250kVA, lub transformatory o mocy 400kVA, nowe rozwiązania dopuszczają transformatory o mocy 630kVA. Konstrukcja wsporcza stacji przystosowana jest do spełnienia w ograniczonym zakresie funkcji słupa krańcowego dla linii średniego i niskiego napięcia.

Podstawową dokumentacją wykonawczą stacji jest opracowanie „Elkoprojektu” Poznań, które zostało przyjęte do powszechnego stosowania. Słupowe stacje transformatorowe uwzględniają zastosowanie nowych materiałów i urządzeń oraz nowe wymogi eksploatacyjne, zmierzające do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych.