Rozdzielnice SN RSL-1,6

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Rozdzielnice SN RSL-1,6
rozdzielnica rsl

Rozdzielnica transformatorowa SN RSL wariant 1 i 6 to produkt najwyższej jakości, który zapewnia nieprzerwane i pewne połączenie elektryczne i skuteczność działania. Jest bezawaryjna, dzięki zastosowaniu przy jej produkcji tradycyjnych metod oraz specjalnych rozwiązań technologicznych. Rozdzielnice SN w wariantach 1 oraz 6 wykonano w podziałce 650 milimetrów i oparto o napędy bezpośrednie. Pracują one w tzw. układzie tylnym, inaczej zwanym odwrotnym z odpowiednio zastosowanymi rozłącznikami z uziemnikami. W tym aspekcie różnią się jednak oba warianty od siebie, gdyż w wariancie pierwszym mamy do czynienia z rozłącznikami ABB typu OR, natomiast w wariancie szóstym zastosowano rozłączniki ZWAE typu OM.

Funkcjonowanie tego typu rozdzielnicy opiera się na włożeniu specjalnej, odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe. To sprawia, że następuje uruchomienie rozłącznika (pozycje załącz lub wyłącz). Gniazdo napędowe znajduje się bezpośrednio na wale rozłącznika, jest więc wygodne w sterowaniu i zlokalizowaniu. Z resztą, podobne położenie ma także choćby dźwignia napędowa do noży uziemiających, które są niezbędne do prawidłowego i skutecznego działania rozdzielnicy SN typu RSL. Co daje tak skonstruowany napęd? Przede wszystkim pozwala zminimalizować szerokość celki, a więc zwiększa wydajność pracy oraz wygodę korzystania z tych wariantów rozdzielnicy SN. Dodatkowo dla względów ekonomicznych oraz bezpieczeństwa zastosowano blokadę mechaniczną rozłączników z nożami uziemiającymi. Ta fabryczna funkcja uniemożliwia załączenie się rozłącznika, gdy uziemnik jest zamknięty oraz zamknięcie uziemnika, podczas gdy rozłącznik jest załączony.

Rozdzielnica RSL – budowa

Techniczne wykonanie całej rozdzielnicy jest wysokiej jakości. Sam układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego, a przegrody między celkami powstały z płyt izolacyjnych. Co ważne, rozdzielnica SN RSL-1 oraz RSL-6 nie jest łukochronna, a więc występuje tylko w wykonaniu standardowym „0”. Napięcie znamionowe, na jakim pracuje rozdzielnica w tych wariantach to oczywiście 17,5 kV oraz 24 kV. Mamy tu do czynienia z 3 fazami przy częstotliwości znamionowej na poziomie 50 Hz. Jeśli chodzi o stopień ochrony, to możemy mówić o wartościach IP 2XD oraz IP4X, a więc są to produkty wysokiej jakości, które dbają o bezpieczeństwo całej instalacji. Proponowane przez nas rozdzielnice SN typu RSL-1 oraz RSL-6 wypełniają normy europejskie PN-EN 62271-200:2012 oraz PN-EN 6227-1:2009. Dodatkowo w wariancie szóstym otrzymują Państwo Certyfikat Zgodności nr 059/2014 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Nasze realizacje

Jesteśmy specjalistami od szynoprzewodów. W Polsce to ponad   dostarczonych szynoprzewodów przez ostatnie   i setki zadowolonych klientów.

Zobacz opinie

Zobacz opinie