Zasilanie hali produkcyjnej

  1. Home
  2. Oferta
  3. Zasilanie hali produkcyjnej

Rozwiązania energetyczne dla hal produkcyjnych

Szybki rozwój wielu gałęzi przemysłu powoduje, że fabryki i zakłady inwestują w nowoczesne
rozwiązania służące zwiększeniu wydajności produkcji lub modernizują dotychczas działające.
Doskonałym przykładem są hale produkcyjne stanowiące niejako serce zakładów zajmujących się
wytwórstwem. To miejsce, w którym koniecznie muszą być spełnione odpowiednie normy, w tym
również dotyczące zasilania energią elektryczną. Stałym punktem hali produkcyjnej jest stacja
transformatorowa, której indywidualne parametry należy uwzględniać przy budowie hal, jak również
ich rozbudowie.

Rozbudowa stacji transformatorowej

Budowa stacji transformatorowej niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstw czerpiących duże ilości
energii z sieci. Trafostacje pobierają energię z linii napowietrznych bądź kablowych, a następnie
rozdzielają ją tak, aby pobór nie wiązał się z dodatkowymi kosztami. Inwestycje w stacje trafo
sprawdzają się przede wszystkim w działalnościach wymagających stabilnej i nieprzerwanej pracy
oraz stawiających na oszczędności. Stacje transformatorowe to gwarancja stałego przesyłu energii
elektrycznej, a w efekcie ograniczenie przestojów w produkcji. Z kolei rozbudowa stacji
transformatorowej jest standardowym elementem inwestycji w momencie, kiedy hala produkcyjna
wymaga większych nakładów energii. Aby zredukować koszty poboru energii, przy jednoczesnym
niższym zużyciu infrastruktury, należy podjąć działania dążące do zoptymalizowania potencjału stacji
transformatorowych zasilających obiekt.

Modernizacja stacji trafo w hali produkcyjnej

Głównym zadaniem modernizacji stacji transformatorowych jest poprawa efektywności jej działania.
Sprawna instalacja jest gwarancją niezawodności dostaw energii elektrycznej do punktów
docelowych, w tym hal produkcyjnych. Działania modernizacyjne stacji trafo obejmują między innymi
ich rozbudowę i niezbędne remonty. Ponadto ważne są okresowe kontrole urządzeń zasilania,
zabezpieczeń, a także elementów nastawczych.

Zwiększenie mocy na obiekcie – kiedy należy jej dokonać?

Zwiększenie mocy na obiekcie to nic innego, jak wystąpienie o zwiększenie mocy przyłączeniowej,
czyli tej, którą dysponuje instalacja elektryczna w danym miejscu. W przypadku rozwoju hal
produkcyjnych, poprzez chociażby wdrożenie większej ilości sprzętów elektrycznych lub wymianę na
bardziej energochłonne urządzenia, dotychczasowa pełna moc może najzwyczajniej nie wystarczyć.
Aby uniknąć problemów z przeciążeniem czy przegrzaniem sieci elektrycznej wystarczy zwiększyć
moc umowną w ramach dotychczasowej mocy przyłączeniowej. Wiąże się to jedynie ze zmianą w
instalacji polegającą na wymianie bezpieczników. Jeśli jednak okaże się, że problemem jest zbyt niska
moc przyłączeniowa, wówczas konieczne będą bardziej zaawansowane zmiany. Większa moc może
być transferowana istniejącym już przyłączem. Jeśli jego parametry będą niewystarczające, należy je
wymienić albo przebudować.

Zwiększenie mocy w stacji trafo – czy jest to możliwe?

Co zrobić, kiedy zajdzie potrzeba zwiększenia mocy istniejącej trafostacji? Pozyskanie większej mocy
może wiązać się między innymi z wymianą transformatora czy dostosowaniem kabli zasilających.
Działania w tym zakresie należy powierzyć specjalistom, którzy zagwarantują bezpieczną i rzetelną
realizację zadań. Wymiana transformatora nie musi jednak wiązać się tylko i wyłącznie z chęci
poprawy efektywności energetycznej, chociaż jest to niewątpliwie silny argument. Często dochodzą
też zmiany w przepisach dotyczących ochrony i bezpieczeństwa, czy po prostu istnieje wyższe ryzyko

usterek spowodowanych wyeksploatowaniem transformatora. Przyczyną wymiany transformatorów
w trafostacji może być także zmiana poziomu napięcia lub obciążenia.

EG System – dystrybucja energii na obiekcie

EG System nie tylko specjalizuje się kompleksowym zasilaniem hal produkcyjnych, ale dystrybuuje
energię na obiekcie. Firma zajmuje się dostawami urządzeń oraz instalacji silnoprądowych do
obiektów przemysłowych, szczególnie do zakładów wytwórczych, w tym hal, na których odbywa się
produkcja. Jako autoryzowany przedstawiciel renomowanych marek z UE, EG System gwarantuje
całościowe dostawy energii, optymalizację kosztów inwestycji, jak również profesjonalne wsparcie
techniczne. Zatem na firmy stawiające na sprawdzone rozwiązania, którym zależy na obniżeniu
rachunków dystrybucyjnych, czeka atrakcyjna oferta modernizacji lub przyłączenia nowych stacji
transformatorowych. W kwestii konstrukcyjnej trafostacje mogą być rozbudowywane, a także
uwzględniają możliwość poboru większych mocy z sieci elektroenergetycznej.

Przewiń do góry