Instalacje elektryczne - silnoprądowe
DOSTAWA - MONTAŻ - SERWIS

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Usługi montażowe
  6. /
  7. Instalacje elektryczne

Realizujemy kompletne usługi i dostawy w zakresie zasilania obiektów (projekty, dokumentację techniczną, dostawy urządzeń) wraz z uzgodnieniami w zakładach energetycznych.

uslugi montazowe
uslugi montazowe

Realizujemy kompletne usługi i dostawy w zakresie zasilania obiektów (projekty, dokumentację techniczną, dostawy urządzeń) wraz z uzgodnieniami w zakładach energetycznych.

Instalacje elektryczne projekt - EG System

Instalacje elektryczne w zakładach przemysłowych

Instalacja elektryczna zakładu dzieli się zazwyczaj na zewnętrzną i wewnętrzną. Do instalacji zewnętrznej odnosi się, jak można wywnioskować z nazwy, instalacja, która jest wykonywana na obszarze wokół budynku(-ów) zakładu: np. przyłącza SN, kable SN od przyłącza lub od złącza kablowego zakładu energetycznego do stacji transformatorowej odbiorcy, kable łączące różne obiekty na terenie zakładu oraz instalację oświetlenia zewnętrzną. Do wewnętrznych instalacji elektrycznych zaliczają się instalację w budynku, do składu których standardowo wchodzą: stacja transformatorowa odbiorcy, instalacja rozprowadzenia mocy, rozdzielnice/tablice oddziałowe oraz instalacja oświetleniowa wewnętrzna. Niezależnie od rodzaju instalacji ma być ona dostosowana do warunków otoczenia, w którym będzie pracowała. Na przykład, należy zapewnić odpowiedni stopień ochrony urządzeń od ewentualnej ingerencji oraz dostania się do części roboczych pyłów oraz wody. Dlatego też wszystkie szynoprzewody w naszej ofercie posiadają minimalny stopień ochrony IP55 z opcją IP68 dla szynoprzewodów dużej mocy.

Instalacje elektryczne - postaw na kwalifikacje i najwyższą jakość

Zakłady przemysłowe mają szczegółowe wymagania co do instalacji elektrycznych, w celu zapewnienia przede wszystkim niezawodności całego systemu zasilającego zakład. Dlatego nie mniej niż parametry techniczne liczy się jakość. Obecnie każde urządzenie elektryczne podlega certyfikacji, a jego jakość musi zostać potwierdzona i zagwarantowana przez producenta. Wszystkie urządzenia w ofercie EG System są zgodne z odpowiednimi normami i standardami Unii Europejskiej, potwierdzają to certyfikaty, raporty z testów oraz deklaracje zgodności. Równie ważnym jest prawidłowy montaż urządzeń.
Podczas montażu zawsze należy stosować się do instrukcji obsługi urządzenia, a po montażu urządzeń należy wykonać odpowiednie pomiary, potwierdzające sprawność oraz poprawny montaż.
Po pracach montażowych EG System oprócz kompletu dokumentacji technicznej i jakościowej zawsze przygotowuje protokoły z pomiarów zamontowanych urządzeń

Schemat nowoczesnej instalacji elektrycznej

Zakład przemysłowy nowoczesny to zakład łączący w sobie skuteczność i niezawodność. Sercem instalacji elektrycznej każdego zakładu przemysłowego jest stacja transformatorowa. W zależności od miejsca stacje transformatorowe dzielą się na wolnostojące oraz wewnętrzne. Pierwszy rodzaj zwiększa bezpieczeństwo oraz zwiększa dostępną przestrzeń w budynku – w przypadku gdy stacja występuje jako osobny obiekt na terenie zakładu. Stacje wnętrzowe są urządzeniami zainstalowanymi w przygotowanych pod montaż pomieszczeniach w budynku. Niezależnie od tego jak wykonana jest stacja standardowa wyposażona jest w:

• Rozdzielnicę SN odbiorcy. W ofercie EG System są przestawione rozdzielnice SN w izolacji powietrznej, zapewniające bezpieczeństwo (brak SF6), łatwość montażu, obsługi i konserwacji.
• Transformator SN/nN. W przypadku pomieszczeń zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo pożarowe najlepszym rozwiązaniem są transformatory suche żywiczne. Transformatory EG-CR-T również zapewniają wysoką jakość oraz niskie straty zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i standardów. Nowoczesny układ do kontroli temperatury oraz możliwość wyposażenia transformatorów w układ wentylacji wymuszonej zapewnia ochronę urządzenia od uszkodzeń spowodowanych np. nadmiernym przeciążeniem.
• Rozdzielnicę główną nN. Najważniejszymi w przypadku rozdzielnic nN są wymiary oraz odpowiednio dobrane parametry techniczne stosowanych urządzeń.
• Instalację łączącą stronę nN transformatora z rozdzielnicą główną. Dla łączenia transformatorów o małej mocy najczęściej są stosowane kable nN, ale zaczynając od mocy 630 kVA należy zastanowić się nad stosowaniem szynoprzewodów.

Szynoprzewody dużej mocy EG-BX za rachunek kompaktowych wymiarów, wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz łatwości montażu (w tym dzięki specjalnym elementom przeznaczonych do łączenia z rozdzielnicami i transformatorami) zagwarantują pewne łączenia transformatora z rozdzielnicą nN. W przypadku konieczności przesyłu energii pomiędzy budynkami na zewnątrz są stosowane szynoprzewody EG-BX-R o stopniu ochrony IP68, które mogą być łączone z odcinkami IP55 bez wykorzystania specjalnych elementów.
Jeżeli stacja transformatorowa jest sercem instalacji elektrycznej, wtedy instalacja rozprowadzenia mocy jest żyłami. W przypadku dużej ilości odbiorów (mogą być to odbiory o dużej i o małej mocy, oświetleniowe itd.) znajdujących się w różnych częściach zakładu najbardziej optymalnym będzie stosowanie szynoprzewodów dystrybucyjnych. Szynoprzewody dystrybucyjne z oferty EG System w porównaniu do kabli mają wiele zalet:

• Szynoprzewód składa się z poszczególnych elementów, co ułatwia montaż/modyfikację odcinków linii bez niezbędności zamiany całej linii. Jednocześnie podział na osobne elementy pozwala na szybki montaż nawet przez 2-3 osoby montujące.
• Specjalny blok łączeniowy ze śrubami zrywalnymi gwarantuje odpowiedni moment dokręcania, pewne i szybkie łączenie elementów.
• Obejmy mocujące pozwalają na regulację położenia szynoprzewodu przed dokręceniem śrub oraz umożliwiają wykonanie montażu zgodnie z preferencjami klienta.
• Dzięki elementom dystrybucyjnym z gniazdami odpływowymi z jednej linii można zasilać wiele odbiorników, zastępując dziesiątki linii kablowych, co znacznie skraca czas montażu i często obniża koszy.