Usługi montażowe transformatorów, szynoprzewodów, instalacji

 1. Home
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. Usługi montażowe

Nasza oferta zawiera pełen zakres usług montażowych

montaż
montaż

Nasza oferta zawiera pełen zakres usług montażowych

Zapewniamy przy tym realizacje prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dzięki temu zamontowane urządzenia i wdrożone systemy umożliwiają obsługę przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie pozwalają one na efektywne i bezawaryjne korzystanie z energii elektrycznej i znaczącą redukcję kosztów z tym związanych. By zagwarantować obiektom wydajność energetyczną, przeprowadzamy też zaawansowane prace modernizacyjne lub rozbudowujemy istniejące już instalacje elektroenergetyczne. Wszystko w celu optymalizacji ich działania zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Klienta. Monitorujemy wprowadzone rozwiązania, by podnosić ich jakość, czuwać nad efektywnością i zapewniać zatrudnianej kadrze przyjazne środowisko pracy. Wśród oferowanych przez nas rozwiązań znajduje się m.in.:

 

 • montaż w pełnym zakresie dostarczonych urządzeń – np. transformatorów, szynoprzewodów, szynoprzewodów IP68, instalacji elektrycznych, instalacji silnoprądowych
 • modernizacja instalacji elektrycznych na podstawie ekspertyzy, analizy wymogów Klienta oraz wizji lokalnej
 • rozbudowa zasilania w obiekcie pod kątem bieżących potrzeb
 • pomiary elektryczne zgodnie z wymogami przepisów

Zapewniamy Klientom obsługę serwisową także na etapie pogwarancyjnym. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem warsztatowym i zespołem doświadczonych specjalistów. Szybki kontakt ułatwia panel komunikacji na naszej stronie internetowej. Dokonujemy okresowych pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych — w razie potrzeby szybko rozwiązujemy problem. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie możliwości przerwy w zasilaniu czy długotrwałych usterek urządzeń. Nasz personel na czas reaguje w przypadku wystąpienia awarii, by możliwe było efektywne i sprawne korzystanie ze sprzętu. Zorientowana na Klienta polityka w zakresie obsługi posprzedażowej zapewnia nam silną pozycję na rynku. Dzięki niej w długoletniej perspektywie stale współpracujemy z tymi samymi podmiotami i skutecznie optymalizujemy ich wyniki. Wśród oferowanych przez nas usług posprzedażowych znajdują się m.in.:

 

 • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych – w tym przeglądy roczne i przeglądy 5-letnie zgodne z wymogami przepisów
 • okresowe przeglądy szynoprzewodów nN i transformatorów SN/nN zgodne z wymogami przepisów
 • modernizacje wdrożonych rozwiązań na podstawie ekspertyzy, analizy wymogów Klienta oraz wizji lokalnej
 • dogodna komunikacja i zgłaszanie wszelkich usterek za pomocą panelu Klienta na naszej stronie internetowej bądź bezpośrednio do naszego konsultanta
 1. Home
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. Usługi montażowe