Biogazownie i spalarnie

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Biogazownie i spalarnie

Rozwiązania energetyczne dla biogazowni i spalarni

Biogazownie i spalarnie - EG System
Biogazownie i spalarnie - EG System

Rozwiązania energetyczne dla biogazowni i spalarni

EG System to zespół specjalistów zajmujących się zasilaniem w energię elektryczną obiektów OZE w tym Biogazownii. Jesteśmy świadomi różnorodnych oczekiwań klientów, dlatego do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, proponując optymalne, ekonomiczne ale sprawdzone rozwiązania w zakresie zasilania obiektów.

Posiadamy duże doświadczenie zdobyte na setkach obiektów przemysłowych i OZE, co gwarantuje:
• Kompleksową realizacje
• Optymalizację kosztów
• Szybki zwrot z inwestycji
• Krótki czas realizacji
• Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Projekt i uzgodnienia

Dostawa i montaż

Podanie napięcia

Stacje transformatorowe do odnawialnych źródeł energii

Stacja transformatorowa - EG System

Oferujemy specjalistyczne stacje dostosowane do odnawialnych źródeł energii w obudowie betonowej. Posiadany szeroki zakres mocy stacji od 250 – 6300kVA z kompletnym wyposażeniem indywidualnie dobranym do potrzeb danego projektu.
Rozdzielnice niskiego napięcia dostosowane do napięć niestandardowych, w tym 800V. Rozdzielnice średniego napięcia i telemechanika dostosowane do wymogów lokalnych zakładów energetycznych na terenie całego kraju. Szeroki zakres gabarytów stacji w naszej ofercie pozwala dobrać wymiar zoptymalizowany do mocy wytwórczej.

Transformatory przy odnawialnych źródłach energii

Transformatory suche żywiczne - EG System

Transformatory suche żywiczne i olejowe dedykowane do farm fotowoltaicznych. Napięcie wtórne 400 lub 800V dostosowane do napięcia inwerterów. Napięcie pierwotne dostosowane do sieci zewnętrznej danego zakładu energetycznego na terenie całego kraju. W ofercie posiadamy również transformatory o podwyższonym poziomie THD. Dodatkowo na specjalne życzenie transformatory mogą być wyposażone w ekran elektrostatyczny i inne dodatkowe akcesoria.

Biogazownie i spalarnie – więcej niż zielona energia

Zanieczyszczenie środowiska i powodowane nim zmiany klimatyczne wymuszają zapotrzebowanie na zieloną energię. Dyrektywy Unii Europejskiej oraz wewnętrzne ustawy tworzone przez poszczególne państwa nakładają obowiązek sięgania pod odnawialne źródła energii. Do tego dochodzą stale rosnące ceny prądu. Budowa biogazowni jest jednym ze sposobów na to, aby z jednej strony zatrzymać zmiany klimatyczne, z drugiej uzyskać znaczące oszczędności zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w gospodarstwach rolniczych. W porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej, biogazownie są dla nich ogromnym potencjałem. Niosące szereg możliwości, nie stwarzają problemów w budowie i zagospodarowaniu. Być może właśnie z tego względu biogazownie w Polsce cieszą się rosnącą popularnością. Szacuje się, że ich udział w ogólnym rynku energii odnawialnej będzie zwiększał się z każdym rokiem.

Biogazownia – za i przeciw. Dlaczego budowa biogazowni jest opłacalna?

Budowa biogazowni jest sposobem na to, aby zredukować do minimum koszty pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej. I chociaż inwestycja na początku wymaga nakładu finansowego, statystyki pokazują, że w przypadku dużych biogazowni może zwrócić się już po upływie 3 lat. W Polsce inwestycje tego typu powstają zwykle przy zakładach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów oraz gospodarstwach rolnych. W przypadku tych ostatnich coraz bardziej popularne jest tworzenie jednej biogazowni dla kilku gospodarstw co zmniejsza początkowe koszty jednostkowe. W ramach programów środowiskowych istnieje także możliwość pozyskania dotacji na budowę biogazowni. Biogazownie pozwalają nie tylko wyprodukować energię, ale niwelują problem utylizacji odpadów, które w tym przypadku stanowią biomasę, będącą wsadem do komór fermentacyjnych. Pod wpływem odpowiedniej temperatury oraz działania bakterii biomasa zostaje przetworzona w biogaz zawierający wysokie stężenie metanu oraz dwutlenku węgla. Procentowość metanu określa kaloryczność biogazu – im jest większa, tym biogaz jest bardziej kaloryczny. Pozostałości po fermentacji tworzą tzw. poferment. W przypadku biogazowni rolniczych jest on bogaty w substancje organiczne i może zostać wykorzystany do nawożenia pola.

Biogazownia rolnicza – przyszłość polskiej gospodarki energetycznej

Biogazownie rolnicze są tym sektorem odnawialnych źródeł energii, który niesie największy potencjał. W gospodarstwach rolnych istnieje wiele odpadów nadających się na biomasę. Mogą być pochodzenia zwierzęcego – obornik, gnojowica, odpady z ubojni, oraz roślinnego – kiszonka kukurydziana, słoma rzepakowa, wytłoczyny z owoców i warzyw oraz wiele innych odpadów, które bez biogazowni wymagają odpowiedniego składowania i utylizacji, generując dla gospodarstwa dodatkowe koszty. Biogazownia rolnicza pozwala przy tym uzyskać poferment pozbawiony zanieczyszczeń, w tym bakterii zagrażających zdrowiu oraz metali ciężkich, jakie gromadzą się w masie pofermentacyjnej pochodzącej z oczyszczalni ścieków oraz ze składowisk odpadów. Wyprodukowana energia elektryczna może być zużyta na potrzeby danego gospodarstwa lub sprzedana do zakładu energetycznego. Z kolei energia elektryczna powstająca w biogazowni rolniczej lub przemysłowej jest najczęściej wykorzystywana na potrzeby danego gospodarstwa lub zakładu. Może być użyta do ocieplania budynków, a także wykorzystana w procesach technologicznych. Jej odsprzedaż wiąże się natomiast z dość dużymi stratami generowanymi przez linię ciepłowniczą. Z tego względu biogazownie nastawione na produkcję energii cieplnej powinny być zlokalizowane blisko budynków, które mają być w tę energię zasilane.

Energia elektryczna z biogazu – jak ją uzyskać?

Aby móc uzyskać energię elektryczną lub cieplną z biogazu, konieczne jest jego spalanie. Biogaz zasila wówczas zespoły kogeneracyjne, pozwalające uzyskać odpowiedni rodzaj energii. W przypadku, jeśli jest on przetwarzany wyłącznie na energię elektryczną, niezbędnym elementem biogazowni jest agregat prądu, umożliwiający przemianę energii chemicznej w elektryczną. Niezbędnymi ogniwami w biogazowniach są także stacje transformatorowe pozwalające na zmiany napięcia prądu oraz jego odpowiedni rozdział w celu dostarczenia do poszczególnych gospodarstw lub odprowadzenia do zakładu energetycznego. Warto dodać, że prąd otrzymany z biogazu jest energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a zakład energetyczny ma obowiązek odkupić ją od wytwórcy. Jeśli zatem gospodarstwo lub zakład energetyczny nie będą w stanie spożytkować energii, mogą uzyskać dodatkowe środki z jej sprzedaży.

Instalacja elektryczna dla biogazowni i spalarni – postaw na najlepszych fachowców

EG System dostarcza kompleksowe rozwiązania energetyczne dla biogazowni i spalarni. Nasza oferta obejmuje zarówno usługi projektowe, jak i wykonawcze. W ramach tych pierwszych zapewniamy projekty w zakresie zasilania i wyprowadzania mocy źródeł prądotwórczych. Tworzymy schematy wykonawcze instalacji elektrycznych dla zasilania źródeł wytwórczych. Dodatkowo czuwamy nad projektami i prawidłowością wszelkich uzgodnień pozwalających na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej źródła wytwórczego lub zakładu przemysłowego. Wykonawstwo świadczone przez EG System dla biogazowni to przede wszystkim budowa linii SN i nN, dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń w stacjach transformatorowych SN i nN. W ramach kompleksowej usługi zapewniamy również odbiór w zakładzie energetycznym.

Zasilanie dla biogazowni – wszystkie rozwiązania w jednym miejscu

Biogazownia nie może istnieć bez odpowiedniego systemu zasilania, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Pierwszy z nich obejmuje przede wszystkim instalacje montowane poza budynkami, czyli przyłącza SN oraz kable SN prowadzące od złącza kablowego zakładu energetycznego do stacji transformatorowej biogazowni. To także przewody łączące poszczególne elementy obiektu wymagające zasilania energią elektryczną. W ramach wewnętrznej instalacji biogazowni niezbędna jest stacja transformatorowa wraz z rozdzielnicami oraz elementy pozwalające rozprowadzać prąd w obrębie biogazowni. W EG System zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie w rozwiązania niezbędne do stworzenia bezpiecznego i wydajnego systemu zasilającego biogazowni.

Zasilanie OZE cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród użytkowników
indywidualnych. Powodem jest fakt, że proekologiczne rozwiązania w postaci odnawialnych źródeł
energii, pozyskiwane bezpośrednio ze środowiska, są coraz częściej wykorzystywane w wielu
gałęziach. Jednym z rozwiązań przyczyniających się do ekonomicznego i nieograniczonego
pozyskiwania energii cieplnej czy elektrycznej z biogazu są biogazownie. Eksperci przewidują, że ich
udział w rynku energii odnawialnej będzie sukcesywnie wzrastał. Biogazownia nie może istnieć bez
odpowiedniego systemu zasilania, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Pierwszy z nich
obejmuje przede wszystkim instalacje montowane poza budynkami, czyli przyłącza SN oraz kable SN,
prowadzące od złącza kablowego zakładu energetycznego do stacji transformatorowej biogazowni.
To także przewody łączące poszczególne elementy obiektu, wymagające zasilania energią
elektryczną. W ramach wewnętrznej instalacji biogazowni niezbędna jest stacja transformatorowa
wraz z rozdzielnicami oraz elementy pozwalające rozprowadzać prąd w obrębie biogazowni. W EG
System zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie w rozwiązania niezbędne do stworzenia
bezpiecznego i wydajnego systemu zasilającego biogazowni.

Uzyskaj bezpłatne wsparcie naszego Działu Technicznego

Biogazownie i spalarnie - EG System