Szynoprzewody EI190 - EI120

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Szynoprzewody EI190 – EI120

Szynoprzewody ognioodporne

800A-5000A EG-BX-F EI90-EI120

szynoprzewód ognioodporny

Szynoprzewody ognioodporne stosuje się do transmisji oraz dystrybucji dużej mocy wszędzie tam, gdzie zachodzi zwiększone zagrożenie pożarowe. W celu spełnienia surowych norm przeciwpożarowych zostały opracowane szynoprzewody z serii EG-BX-F. W ofercie EG System dostępne są modele, w których materiałem przewodnika może być opcjonalnie aluminium bądź miedź. Konstrukcja oraz zastosowane materiały szynoprzewodów typu EG-BX-F są w stanie obsłużyć prąd elektryczny o natężeniu do 5000 A. Magistrala znajduje się obudowie metalowej o grubości 1,5 mm. Zastosowanie takiego rodzaju obudowy sprawia, że szynoprzewód bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem ciepła. Jest to niezwykle istotna cecha w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia, w której przyjdzie im pracować. System EG-BX-F cechuje się również wysokim współczynnikiem odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz naprężenia elektrodynamiczne.

Zastosowanie szynoprzewodów ognioodpornych

Rodzina szynoprzewodów z serii BX-E/R jest ponad to obojętna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Świetnie radzi sobie w trudnych środowiskach np. w ciasnych pomieszczeniach. Jest w stanie zapewnić ciągłość zasilania nawet podczas pożaru – do 180 minut. Należy podkreślić, że magistrala w systemie EG-BX-F jest w pełni kompatybilna z magistralą z systemu EG-BX-E. Szynoprzewód EG-BX-F tworzy strukturę kanapkową, dzięki której uzyskuje wysokie wartości prądów zwarciowych wytrzymywanych oraz małą reaktancję jednostkową. Niskie współczynniki rezystancji są możliwe, dzięki zastosowaniu dużych przekrojów przewodników fazowych. Tego typu magistrale są zgodne z normami krajowymi i międzynarodowymi (CEI EN 61439-6, EN 61439-6, IEC 61439-6).

Zalety szynoprzewodów ognioodpornych

 liniowa rozszerzalność cieplna kompensowana na bloku łączeniowym
możliwość zastosowania jako część instalacji przeciwpożarowej
zachowana ciągłość przewodzenia w warunkach pożaru przez 180 min,
 małe wymiary zewnętrzne oraz niski ciężar jednostkowy (obudowa z blachy ocynkowanej lub z aluminium)
 szynoprzewody są produkowane zgodnie z normami i standardami: EI EN 61439-1, CEI EN 61439-6, UNI EN 13501-2
 pełna kompatybilność z systemem EG-BX

Nasze realizacje

Jesteśmy specjalistami od szynoprzewodów. W Polsce to ponad   dostarczonych szynoprzewodów przez ostatnie   i setki zadowolonych klientów.

Zobacz opinie

Zobacz opinie

Najczęściej zadawane pytania

Szynoprzewody ognioodporne są zaprojektowane do pracy w miejscach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym, mają obudowy metalowe o grubości 1,5 mm, które skutecznie radzą sobie z odprowadzaniem ciepła i zapewniają ciągłość zasilania nawet podczas pożaru do 180 minut.

Spełniają normy CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-6 oraz UNI EN 13501-2, co oznacza, że są one przygotowane do zachowania funkcjonalności w wysokich temperaturach i w trudnych warunkach.

Typowe zastosowania obejmują miejsca, gdzie wymagana jest szczególna ochrona przeciwpożarowa, takie jak tunele, obiekty przemysłowe czy obiekty użyteczności publicznej.