Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN na obiekcie odpowiadają za przyjęcie i rozdział energii elektrycznej. Wszystkie oferowane przez nas rozdzielnice wykonane są w sposób gwarantujący długotrwałe działanie przy minimalnym ograniczeniu częstych konserwacji.

W ofercie posiadamy rozdzielnice TPS i rozdzielnice TPR6:

• Rozdzielnice TPS

TPS jest kompletną rozdzielnicą średniego napięcia w izolacji powietrznej. Może być wyposażona w rozłącznik w izolacji SF6 lub rozłącznik i wyłącznik próżniowy. Nadaje się do przełączeń, pomiarów i zabezpieczenia aplikacji w sieci wtórnego rozdziału energii do 24 kV. Urządzenia modułowe nadają się do przyszłej rozbudowy, jednocześnie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo personelu.

Podstawowe cechy:

 • • do 24kV
 • • ekstremalnie modułowy
 • • stacje z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną
 • • kompaktowe wymiary

Czytaj więcej...

Rozdzielnice TPS są zestawem zespołów, który może być wyposażony w rozłącznik w izolacji z SF6 oraz wyłącznik próżniowy.
Są przeznaczone do łączenia, zabezpieczenia i pomiarów w sieciach roz-dzielczych o napięciu do 24 kV. Modułowe zespoły są przystosowane do rozbudowy i zapewniają maksimum bezpieczeństwa obsługi.

Cechy charakterystyczne konstrukcji
Rozdzielnica składa się z metalowych elementów, wykonanych z blachy stalowej pokrytej galwanicznie, łączonych przy użyciu nitów i śrub. Konstrukcja ta jest zbudowana tak, aby wytrzymać naprężenia sił elektrodynamicznych mogących wystąpić podczas eksploatacji. Łącznik i uziemnik jest mocowany do tej konstrukcji. Obudowa łącznika wykonana jest z żywicy epoksydowej. Zapewnia niezbędną izolację pomiędzy konstrukcją a częściami czynnymi. Mechanizm napędowy, mechaniczny wskaźnik stanu oraz wskaźnik napięcia znajdują się z przodu zespołu. Stan łącznika jest uwidoczniony przez mechaniczny wskaźnik, a lampka sygnalizująca wskazuje na obecność napięcia. Widoczność styków głównych jest umożliwiona poprzez wziernik znajdujący się powyżej mechanizmu napędowego. Z przodu zespołu znajdują się drzwi umożliwiające dostęp do różnych przedziałów, np. kabli, bezpieczników i przekładników. Jeśli zespół wyposażony jest w przedział niskiego napięcia, to jest on umieszczony w górnej części zespołu.

Zalety

 • • Elastyczność:
  - Szeroki zakres wykonań spełni bieżące i przyszłe potrzeby
  - Modułowe zespoły przystosowane do rozbudowy
  - Możliwość montażu wyposażenia pomocniczego bez wyłączania napięcia
  - Wykonania przewidywane do zdalnego sterowania

 • • Kompaktowość:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają transport i instalowanie
  - Obniżenie kosztu prac budowlanych

 • • Bezpieczeństwo:
  - Stan styków głównych i uziemiających jest dobrze widoczny przez wziernik
  - Blokady realizowane przez uziemnik zapobiegają niebezpiecznym czynnościom
  - Pełna izolacja termokurczliwa szyn 24 kV wraz z izolacyjnymi osłona-mi zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń wewnętrznych i czynią rozdzielnicę odporną na różne warunki otoczenia

 • • Łatwa obsługa:
  - Proste czynności
  - Wszystkie czynności obsługowe są wykonywane od przedniej strony przy użyciu prostych narzędzi

 • • Łatwe instalowanie:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają instalowanie
  - Konstrukcja przystosowana do przyłączania kabli

 • • Uproszczona konserwacja:
  - Rozdzielnice TPS zapewniają długi okres eksploatacji
  - Części czynne nie wymagające konserwacji powiązane z zespołem próżniowym lub wypełnionym SF6 uszczelnionym na cały okres eksploatacji
  - Mechanizmy sterowania są przygotowane do działania przy małych zabiegach konserwacyjnych w normalnych warunkach eksploatacji
  - Wysoki poziom trwałości łączeniowej

Wykonanie
IAC A-FL 12,5 kA 1 sek.
Wykonanie zapewnia łuko-ochronność w trzech kierunkach do 12 kA przez 1 sek.
IAC A-FLR 16kA 1 sek.
Wykonanie zapewnia łuko-ochronność w czterech kierunkach do 16 kA przez 1 sek.
Wzmocniona konstrukcja zapewnia ochronę przy łuku wewnętrznym.
IAC A-FLR 21 kA 1 sek.
Rozdzielnica TPS dostępna jest również w wersji zapewniającej łuko-ochronność w czterech kierunkach do 21 kA przez 1 sek.
Wzmocniona konstrukcja zapewnia ochronę przy łuku wewnętrznym.

Zastosowanie

 • • Firmy energetyczne
 • • Elektrownie
 • • Branża motoryzacyjna
 • • Przemysł budowlany
 • • Przemysł ciężki (huty, kopalnie)
 • • Elektrownie wiatrowe
 • • Elektrownie słoneczne
 • • Przemysł włókienniczy, papierniczy, spożywczy
 • • Przemysł chemiczny
 • • Przemysł naftowy
 • • Instalacje rurociągowe
 • • Instalacje morskie
 • • Zakłady petrochemiczne
 • • Przemysł stoczniowy
 • • Instalacje zasilania awaryjnego
 • • Systemy zasilania trakcji
 • • Stadiony i centra sportowe
 • • Budynki użyteczności publicznej
 • • Centra handlowe

• Rozdzielnice TPR6

Rozdzielnice TPR6 są zestawem zespołów przystosowanych do wszystkich rodzajów łączeń przy napięciu 7,2kV, 12kV, 17,5kV, 24kV wtórnego rozdziału energii.

Bezpieczne działanie w sieciach wtórnej dystrybucji energii wymaga różnych punktów przełączeń. Celem jest uzyskanie maksymalnej ciągłości zasilania w przypadku wystąpienia awarii.

Podstawowe cechy:

 • • do 24kV,
 • • 200A – 630A,
 • • do 25kA 3s,
 • • do stosowania wewnątrz / na zewnątrz.

Czytaj więcej...

Cechy charakterystyczne konstrukcji
TPR6 jest kompletnym „zamkniętym do końca życia” systemem w zbiorniku ze stali nierdzewnej zawierającej wszystkie części czynne i urządzenia przełączające. Hermetycznie uszczelniony zbiornik stalowy zapewnia wysoki poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa dla personelu. Konstrukcja ta jest zbudowana tak aby wytrzymać naprężenia sił elektrodynamicznych mogących wystąpić podczas eksploatacji.
Mechanizm napędowy, mechaniczny wskaźnik stanu oraz wskaźnik napięcia znajdują się z przodu zespołu. Łączniki są sterowane przez mechanizm sprężynowy.
Stan łącznika jest uwidoczniony przez mechaniczny wskaźnik, a lampka sygnalizująca wskazuje na obecność napięcia.
Przedział kablowy i bezpiecznikowy jest łatwo dostępny przez drzwi sprzężone z uziemnikiem.
Jeśli zespół wyposażony jest w przedział niskiego napięcia, to jest on umieszczony w jego górnej części.

Zalety

 • • Elastyczność:
  - Szeroki zakres wykonań spełni bieżące i przyszłe potrzeby
  - Modułowe zespoły przystosowane do rozbudowy
  - Możliwość montażu wyposażenia pomocniczego bez wyłączania napięcia
  - Wykonania przewidywane do zdalnego sterowania

 • • Kompaktowość:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają transport i instalowanie
  - Obniżenie kosztu prac budowlanych

 • • Bezpieczeństwo:
  - Do badania kabli nie jest wymagane wyłączanie obwodu uziemienia
  - Blokady realizowane przez uziemnik zapobiegają niebezpiecznym czynnościom
  - Dodatkowe blokady zapobiegającym nieprawidłowym operacją
  - Wszystkie części czynne TPR6 znajdują się w zamkniętym zbiorniku ze stali nierdzewnej, co umożliwia montaż w trudnych warunkach

 • • Łatwa obsługa:
  - Proste czynności
  - Wszystkie czynności obsługowe są wykonywane od przedniej strony przy użyciu prostych narzędzi

 • • Łatwe instalowanie:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają instalowanie
  - Konstrukcja przystosowana do przyłączania kabli

 • • Uproszczona konserwacja:
  - Rozdzielnice TPS zapewniają długi okres eksploatacji
  - Części czynne nie wymagające konserwacji powiązane z zespołem próżniowym lub wypełnionym SF6 – uszczelnionym na cały okres eksploatacji
  - Mechanizmy sterowania są przygotowane do działania przy małych zabiegach konserwacyjnych w normalnych warunkach eksploatacji
  - Wysoki poziom trwałości łączeniowej

Zastosowanie

 • • Firmy energetyczne
 • • Elektrownie
 • • Branża motoryzacyjna
 • • Przemysł budowlany
 • • Przemysł ciężki (huty, kopalnie)
 • • Elektrownie wiatrowe
 • • Elektrownie słoneczne
 • • Przemysł włókienniczy, papierniczy, spożywczy
 • • Przemysł chemiczny
 • • Przemysł naftowy
 • • Instalacje rurociągowe
 • • Instalacje morskie
 • • Zakłady petrochemiczne
 • • Przemysł stoczniowy
 • • Instalacje zasilania awaryjnego
 • • Systemy zasilania trakcji
 • • Stadiony i centra sportowe
 • • Budynki użyteczności publicznej
 • • Centra handlowe

Zobacz również...

Baterie kondensatorów

Baterie kondensatorów są bardzo istotnym urządzeniem w zakładzie produkcyjnym. Ich podstawową funkcją jest ograniczenie mocy biernej pobieranej z sieci tzw. kompensacja tangensa Fi do wartości dopuszczalnych przez zakład energetyczny. Mniej znaną funkcją jest „wygładzanie prądu” przez zastosowanie dławików kompensujących. Niezwłocznie należy je zainstalować w zakładach, gdzie analiza widma harmonicznych wykazała duże zawartości wyższych harmonicznych prądu.

W swojej ofercie posiadamy:

 • • baterie kondensatorów nN bez dławików tłumiących (z możliwością pozostawienia miejsca do ich późniejszego zamontowania),
 • • baterie kondensatorów nN z dławikami tłumiącymi,
 • • dławiki zwarciowe i przeciwzwarciowe,
 • • kondensatory trakcyjne.

Jesteśmy w stanie zaproponować dowolne rozwiązanie w zakresie kompensacji dla nN, jak i SN.

Stacje kontenerowe

Główną zaletą każdej stacji kontenerowej jest zaoszczędzenie miejsca w budynku produkcyjnym przy zachowaniu bezpieczeństwa i prostoty obsługi.

W swojej ofercie posiadamy zarówno stacje standardowe jaki i na zapytanie z możliwością instalowania transformatorów do 2500 kVA.

Podstawowe stacje kontenerowe z naszej oferty:

 • • stacje betonowe małogabarytowe
 • • stacje betonowe jedno- lub dwu- transformatorowe
 • • stacje z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną
 • • stacje metalowe
 • • złącza kablowe SN