Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

801 005 885
22 160 55 55

Infolinia czynna:

pon-pt: 8:00 - 20:00
sobota: 9:00 - 15:00

Pobierz dane na telefon

𝗥𝗼𝘇𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗡 • Rozdzielnice średniego napięcia • EG System

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN na obiekcie odpowiadają za przyjęcie i rozdział energii elektrycznej. Wszystkie oferowane przez nas rozdzielnice wykonane są w sposób gwarantujący długotrwałe działanie przy minimalnym ograniczeniu częstych konserwacji.

Rozdzielnice SN TPM

Pierścieniowa rozdzielnica SN w obudowie metalowej jest w pełnej izolacji SF6 przy ciśnieniu 125 kPA w temperaturze 20 °C i jest wykonana w kompaktowej metalowej obudowie z przykręcaną gazoszczelną płytą boczną.
Standardowa konfiguracja rozdzielnicy obejmuje dwa pola liniowe zasilające i jedno pole transformatorowe; głównym i podstawowym komponentem jest trójpołożeniowy (zamknięty-otwarty-uziemiony) rozłącznik obsługiwany za pomocą mechanizmu sterującego, zamontowanego z przodu rozdzielnicy.

Rozdzielnice SN TPM - nowoczesne rozwiązanie

Opatentowana i innowacyjna komora łączeniowa pozwala na znaczną redukcję odpadów węglowych generowanych przez tę reakcję chemiczną w SF6 w czasie wyładowania łukowego, a co za tym idzie, wydłużenie okresu eksploatacji.

Więcej informacji na temat tej rozdzielnicy otrzymasz po kontakcie z działem obsługi klienta. Odpowiemy na wszelkie pytania, a w razie potrzeby pomożemy w wyborze.

Rozdzielnice SN AIR 24

Rozdzielnice serii AIR 24 są stosowane w systemie dystrybucyjnym o napięciu znamionowym do 24 kV. Składają się one ze standardowych modułowych i kompaktowych zabezpieczonych pól, wyposażonych w izolowane powietrzem obrotowe rozłączniki, obrotowe odłączniki (serii TGA i TGN) oraz wyłączniki z SF6 lub próżniowe.
Dostępny zakres standardowych pól pozwala na real izację wszystkich typowych układów średniego napięcia systemu dystrybucyjnego 12 kV i 24 kV.

Główne cechy:

• Stosowane wewnątrz pomieszczeń - normalne warunki otoczenia
• Łatwe w montażu: każda jednostka jest wyposażona w śruby oczkowe podnoszące, dzięki czemu może być przesuwana niezależnie. Wszystkie akcesoria do podłączenia do innych urządzeń standardowo są dostarczane z każdą jednostką.
• Zredukowane wymiary ogólne.
• Możliwość umieszczenia przy ścianie lub po środku pomieszczenia

Więcej informacji na temat tej rozdzielnicy otrzymasz po kontakcie z działem obsługi klienta. Odpowiemy na wszelkie pytania, a w razie potrzeby pomożemy w wyborze.

Rozdzielnice typu RSL

Rozdzielnice SN typu RSL są podstawą sprawnego działania całej instalacji elektrycznej, którą tworzymy. Umieszczane są one w rozwiązaniach indywidualnych oraz tradycyjnych, grupowych. Występują w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej oraz w stacjach transformatorowych jako rozdzielnice.

Rozdzielnice typu RSL - do czego służą?

Przede wszystkim są przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 H, przy występującym napięciu znamionowym o wartości 17,5 kV oraz 24 kV. Na danym obiekcie są więc odpowiedzialne za przyjęcie i rozdzielenie energii elektrycznej, a ich zadaniem jest długotrwałe i bezawaryjne działanie. Takie właśnie produkty oferujemy w pięciu rodzajach wariantów: RSL-I; RSL-1,6; RSL-2,3,5,7; RSL-4 oraz RSL-8.

Rozdzielnice SN RSL-I

Rozdzielnica SN RSL-I to tzw. rozdzielnica inteligentna.
Powstała jako element sieci Smart Grid, a zrealizowana została jako element programu Innotech ID 182726. Był to specjalny rodzaj zamówienia powstały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w skrócie NCBiR) a przedsiębiorstwem Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Całość rozwiązania zaskakuje nowoczesnością oraz zastosowanymi, innowacyjnymi elementami. Jest to przede wszystkim zasługa twórców rozwiązania takiej, a nie innej rozdzielnicy opracowanej przez konsorcjum przemysłowo-naukowe. W jego skład weszły takie podmioty jak wspomniane przedsiębiorstwo Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o, jako lider konsorcjum, ale także Transformex Sp. z o.o. z Warszawy, Instytut Tele- i Radiotechniczny oraz Politechnika Łódzka. Całość tworzenia została zatem przekazana w doświadczone i wykwalifikowane ręce, a produkt, który powstał zachwyca innowacyjnością oraz perfekcją działania.

Rozdzielnice SN RSL-I - nowoczesne rozwiązanie

Jakie zatem nowości przewidziano w rozwiązaniu rozdzielnicy SN RSL-I?
Przede wszystkim jest to zupełnie nowy, rewolucyjny system pomiaru energii elektrycznej, który daje dodatkowe możliwości na każdym polu działania rozdzielnicy. Na czym polega? Jest to system, który polega na zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania hybrydowych przekładników prądowo-napięciowych z elementami elektronicznymi. Co tak naprawdę daje nam to rozwiązanie? Pozwala na rezygnację z użycia celki pomiarowej oraz podwójnej liczby przekładników (tutaj mamy do czynienia z przekładnikami prądowymi i napięciowymi), które są stosowane między innymi do celów zabezpieczeniowych oraz diagnostycznych. Nowością jest także zastosowanie inteligentnego sterownika polowego ISP 70, przystosowanego do pracy z systemem Smart Grid oraz rozbudowanego mechanizmu diagnostycznego w związku z modułami ISP 70 (analizator jakości energii, moduł zdalnej diagnostyki, moduł rejestratora kryterialnego oraz moduł komunikacji w standardzie IEC 61850). Wszystko to umożliwia informowanie użytkownika o zaistniałych zdarzeniach oraz umożliwia pomiar temperatury styków szyn i wilgotności powietrza w celce.

Zalety rozdzielnic typu SN RSL-I

Podstawowymi zaletami inteligentnej rozdzielnicy SN RSL-I są przede wszystkim pełna sterowalność lokalna i zdalna, co daje maksimum komfortu i bezpieczeństwa oraz samodiagnostyka. Zaletą jest oczywiście przynależność do sieci Smart Grid oraz samo bezpieczeństwo obsługi. Jest to rozdzielnica niezawodna w pracy i taki jej model, który wymaga tylko minimum zakresu czynności obsługowych przez personel. Jest to zatem rozwiązanie wyjątkowo wygodne oraz kompleksowe. Rozdzielnica pracuje na napięciu znamionowym 17,5 kV oraz 24 kV,

Rozdzielnice SN RSL-1,6

Rozdzielnica transformatorowa SN RSL wariant 1 i 6 to produkt najwyższej jakości, który zapewnia nieprzerwane i pewne połączenie elektryczne i skuteczność działania. Jest bezawaryjna, dzięki zastosowaniu przy jej produkcji tradycyjnych metod oraz specjalnych rozwiązań technologicznych. Rozdzielnice SN w wariantach 1 oraz 6 wykonano w podziałce 650 milimetrów i oparto o napędy bezpośrednie. Pracują one w tzw. układzie tylnym, inaczej zwanym odwrotnym z odpowiednio zastosowanymi rozłącznikami z uziemnikami. W tym aspekcie różnią się jednak oba warianty od siebie, gdyż w wariancie pierwszym mamy do czynienia z rozłącznikami ABB typu OR, natomiast w wariancie szóstym zastosowano rozłączniki ZWAE typu OM.

Funkcjonowanie tego typu rozdzielnicy opiera się na włożeniu specjalnej, odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe. To sprawia, że następuje uruchomienie rozłącznika (pozycje załącz lub wyłącz). Gniazdo napędowe znajduje się bezpośrednio na wale rozłącznika, jest więc wygodne w sterowaniu i zlokalizowaniu. Z resztą, podobne położenie ma także choćby dźwignia napędowa do noży uziemiających, które są niezbędne do prawidłowego i skutecznego działania rozdzielnicy SN typu RSL. Co daje tak skonstruowany napęd? Przede wszystkim pozwala zminimalizować szerokość celki, a więc zwiększa wydajność pracy oraz wygodę korzystania z tych wariantów rozdzielnicy SN. Dodatkowo dla względów ekonomicznych oraz bezpieczeństwa zastosowano blokadę mechaniczną rozłączników z nożami uziemiającymi. Ta fabryczna funkcja uniemożliwia załączenie się rozłącznika, gdy uziemnik jest zamknięty oraz zamknięcie uziemnika, podczas gdy rozłącznik jest załączony.

Rozdzielnica RSL - budowa

Techniczne wykonanie całej rozdzielnicy jest wysokiej jakości. Sam układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego, a przegrody między celkami powstały z płyt izolacyjnych. Co ważne, rozdzielnica SN RSL-1 oraz RSL-6 nie jest łukochronna, a więc występuje tylko w wykonaniu standardowym „0”. Napięcie znamionowe, na jakim pracuje rozdzielnica w tych wariantach to oczywiście 17,5 kV oraz 24 kV. Mamy tu do czynienia z 3 fazami przy częstotliwości znamionowej na poziomie 50 Hz. Jeśli chodzi o stopień ochrony, to możemy mówić o wartościach IP 2XD oraz IP4X, a więc są to produkty wysokiej jakości, które dbają o bezpieczeństwo całej instalacji. Jeśli chodzi o normy to proponowane przez nas rozdzielnice SN typu RSL-1 oraz RSL-6 wypełniają normy europejskie PN-EN 62271-200:2012 oraz PN-EN 6227-1:2009. Dodatkowo w wariancie szóstym otrzymują Państwo Certyfikat Zgodności nr 059/2014 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Rozdzielnice SN RSL-2,3,5,7

Każda rozdzielnica powinna zapewniać doskonałe i płynne przyjęcie prądu oraz jego skuteczne rozdzielenie. W tym wypadku warianty drugi, trzeci, piąty oraz siódmy oparte są na technologii izolacji stałopowietrznej o konstrukcji spawanej. Została ona wykonana z blach stalowych w specjalny i profesjonalny sposób pokrytych powłokami malarskimi. Są doskonale zakonserwowane, także od strony estetycznej również zabezpieczone przed nadmiernym zużyciem. Co ważne, te rozdzielnice SN wykonane zostały w podziałce 850 milimetrów z napędami pośrednimi. Pracują w klasycznym układzie przednim, na wprost. Czym zatem różnią się poszczególne warianty? Wszystko przez dokładny typ zastosowanych rozłączników, z których każdy został wykonany w zgodzie ze sztuką oraz obowiązującymi normami

Wariant SN RSL-2 został wyposażony w rozłączniki ABB typu OR424PU2 (dokładnie OR424PU2/R) oraz OR524P2A (dokładnie OR424P2A/R). Są to rozłączniki dość klasyczne i często spotykane w tego typu rozdzielnicach. Ceni się je przede wszystkim za niezawodność. Drugi z wariantów, wariant SN RSL-3 również otrzymał rozłączniki ABB, jednak typu NAL. Jest to dokładnie typ NAL 24-6A-170 LEL (właśc. NAL 17,5-6A-170 LEL) oraz typu NALF 24-6A-170 LL (właśc. NALF 17,5-6A-170 LL). Rzadziej spotykane, ale równie niezawodne. Trzeci typ, SN RSL-5 może pochwalić się rozłącznikami typu KL 20/630-230-EUK (właśc. KL15/630-175-EUK), a także KLF 15/630-175-SU (właśc. KLF 20/630-230-SU) z rodzaju UESA. Ostatni wariant – SN RSL-7 – miał zastosowane rozłączniki ZWAE typu OM-24/UD/160 oraz OMB-24/BD/160.

Uruchomienie samego rozłącznika w przypadku tych rozdzielnic następuje w momencie włożenia odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe. Znajduje się ono na elewacji (tzw. stałym pasie) celki. Z resztą, tak samo zachowuje się dźwignia napędowa uziemnika. Dodatkowo rozłączniki z uziemnikami posiadają specjalna blokadę fabryczną, mechaniczną, która uniemożliwia załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku oraz zamknięcie uziemnika przy rozłączniku w pozycji załączonej. To daje poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo te warianty 2, 3, 5 oraz 7 występują w wykonaniu łukoochronnym „1”. Ważne są także normy, które spełniają proponowane przez nas rozdzielnice SN typu RSL-2, RSL-3, RSL-5 oraz RSL-7. Wypełniają one normy europejskie PN-EN 62271-200:2012 oraz PN-EN 6227-1:2009. Dodatkowo w każdym z wymienionych powyżej wariantów otrzymują Państwo atesty nr 707 oraz nr 587 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Rozdzielnice SN RSL-4

Każda z rozdzielnic musi spełniać kilka podstawowych funkcji. Jest przede wszystkim przeznaczona do przekazywania prądu, jednak praca na prądzie to także duże ryzyko. Wiele zależy od rozdzielnicy, dlatego musi ona działać na najwyższym poziomie i być produktem idealnie stworzonym także pod względem bezpieczeństwa. Tak właśnie dzieje się w przypadku proponowanej tu przez nas rozdzielnicy SN RSL wariant 4. Jest to rozdzielnica stosująca izolację powietrzną, ma specjalną łukoochronną powierzchnię, co zwiększa jej wydajność oraz niezawodność. Sama konstrukcja pod względem technicznym jest skręcana z blach Al/Zn oraz blach stalowych wysokiej jakości pokrytych powłokami malarskimi. Sam produkt, który Państwu oferujemy został wykonany w podziałce 600 milimetrów (także 710 milimetrów). Rozdzielnica SN RSL-4 posiada napędy bezpośrednie, pracujące w tzw. układzie tylnym, inaczej nazywanym odwrotnym.

Rozdzielnica SN RSL-4 - konstrukcja

Przy jej produkcji zastosowano rozłączniki z uziemnikami typu KLS. Już samo uruchomienie rozłącznika wymaga włożenia odejmowanej dźwigni, specjalnie do tego przygotowanej, w gniazdo napędowe. W przypadku wariantu 4 jest ono usytuowane bezpośrednio na wale rozłącznika. Daje to wygodę sterowania. Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo i niezawodność pracy, rozłączniki z nożami uziemiającymi posiadają blokadę mechaniczną (fabrycznie wykonaną), która uniemożliwia załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku oraz, co nie mniej ważne, zamknięcie uziemnika przy rozłączniku załączonym. Ten wariant został jednak wyposażony w specjalną blokadę mechaniczną montowaną fabrycznie, znajdującą się pomiędzy napędem rozłącznika a drzwiami rozdzielnicy.

Układ szynowy rozdzielnicy SN RSL-4

Został wykonany z izolowanego pręta miedzianego, natomiast przegrody między celkami są zrobione z płyt izolacyjnych. Znów pozwala to na maksymalne ograniczenie ryzyka i lepszą funkcjonalność rozdzielnicy. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia pól liniowych w napędy silnikowe specjalnej produkcji, które sami stworzyliśmy. Dają one dodatkowe możliwości rozdzielnicy. Podobnie jak dzieje się to w wariancie RSL-2, -3, -5 oraz -7, także rozdzielnica SN RSL w wariancie czwartym została oddana do sprzedaży w wykonaniu łukoochronnym „1”. Normy, które spełniają proponowane przez nas rozdzielnice SN typu RSL-4: normy europejskie PN-EN 60298:2000, PN-EN 60694:2001 oraz PN-EN 60265-1:2001. Dodatkowo wariant czwarty otrzymał także atest nr 707 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Rozdzielnice SN RSL-8

Rozdzielnica SN RSL-8 jest ostatnim opisywanym tu rodzajem rozdzielnic. Jest to produkt wysokiej jakości, który dba o odbieranie i przekazywanie prądu elektrycznego pod napięciem wysokim. Ten typ rozdzielnic został skonstruowany w podziałce 850 milimetrów, choć istnieje także możliwość wykonania specjalnego w podziałce 1000 milimetrów. Wówczas są to pola jednoczłonowe, dwuprzedziałowe i mają zróżnicowane wyposażenie względem siebie. Całość została skonstruowana w oparciu o najnowsze technologie, by zapewnić nie tylko szybki i niezawodny przepływ energii elektrycznej, ale także maksimum bezpieczeństwa.

Rozdzielnica SN RSL w wariancie ósmym została przystosowana do zastosowania w niej wyłączników SION, VD4, 3AH5, VC-1, Tawrida czy Ewolis. Są one przeznaczone do przyjęcia oraz rozsyłu prądu o napięciu 17,5 kV oraz 24 kV. Stosuje się je zarówno w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej, jak i zawodowej. Co zaś się tyczy typu rozdzielnicy SN RSL-8 to wariant ósmy należy do grupy rozdzielnic wnętrzowych, w osłonie metalowej. Wykorzystano tutaj technologię izolacji powietrznej oraz pojedynczy system szyn zbiorczych. Praca rozdzielnicy odbywa się na częstotliwości znamionowej 50 Hz przy trzyfazowym układzie energii. Odporność na łuk wewnętrzny wynosi 16 kA / 1s, a stopień ochrony określa się jako IP4X.

Bezpieczeństwo przesyłu jest niezwykle ważne, dlatego w przypadku tej rozdzielnicy SN RSL-8 wykorzystano różnego rodzaju wzmocnienia oraz technologiczne rozwiązania, które pozwalają na dodatkowe zabezpieczenie usług energetycznych. Rozdzielnice SN RSL-8 wyposażone są więc w odpowiednio i unikatowo wzmocnione drzwi i osłony oraz dodatkowo wzmocnione elementy konstrukcyjne. Posiada liczne układy kontrolne oraz sygnalizacyjne, a także wzierniki. Fabrycznie wbudowano także układ blokad mechanicznych oraz elektromechanicznych. Sama rozdzielnica występuje w wykonaniu w wariancie łukoochronnym „1”. Jeśli chodzi o normy, które spełniają proponowane przez nas rozdzielnice SN typu RSL wariant 8 to są to normy europejskie PN-EN 60298:2000, PN-EN 60694:2001 oraz PN-EN 60265-1:2001. Dodatkowo wariant ósmy o napięciu znamionowym 17,5 kV otrzymał także atest nr 789 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Każda z rozdzielnic SN, jakie oferujemy jest produktem wysokiej jakości i zapewnia maksymalnie skuteczne i bezawaryjne oraz długotrwałe działanie tak na polu energetyki zawodowej i profesjonalnej, jak i na polu instalacji indywidualnych. Zachęcamy do zakupu naszych nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań i wybrania rozdzielnicy SN RSL w odpowiednim wariancie.

• Rozdzielnice TPS

TPS jest kompletną rozdzielnicą średniego napięcia w izolacji powietrznej. Może być wyposażona w rozłącznik w izolacji SF6 lub rozłącznik i wyłącznik próżniowy. Nadaje się do przełączeń, pomiarów i zabezpieczenia aplikacji w sieci wtórnego rozdziału energii do 24 kV. Urządzenia modułowe nadają się do przyszłej rozbudowy, jednocześnie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo personelu.

Podstawowe cechy:

 • • do 24kV
 • • ekstremalnie modułowy
 • • stacje z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną
 • • kompaktowe wymiary

Czytaj więcej...

Rozdzielnice TPS są zestawem zespołów, który może być wyposażony w rozłącznik w izolacji z SF6 oraz wyłącznik próżniowy.
Są przeznaczone do łączenia, zabezpieczenia i pomiarów w sieciach roz-dzielczych o napięciu do 24 kV. Modułowe zespoły są przystosowane do rozbudowy i zapewniają maksimum bezpieczeństwa obsługi.

Cechy charakterystyczne konstrukcji
Rozdzielnica składa się z metalowych elementów, wykonanych z blachy stalowej pokrytej galwanicznie, łączonych przy użyciu nitów i śrub. Konstrukcja ta jest zbudowana tak, aby wytrzymać naprężenia sił elektrodynamicznych mogących wystąpić podczas eksploatacji. Łącznik i uziemnik jest mocowany do tej konstrukcji. Obudowa łącznika wykonana jest z żywicy epoksydowej. Zapewnia niezbędną izolację pomiędzy konstrukcją a częściami czynnymi. Mechanizm napędowy, mechaniczny wskaźnik stanu oraz wskaźnik napięcia znajdują się z przodu zespołu. Stan łącznika jest uwidoczniony przez mechaniczny wskaźnik, a lampka sygnalizująca wskazuje na obecność napięcia. Widoczność styków głównych jest umożliwiona poprzez wziernik znajdujący się powyżej mechanizmu napędowego. Z przodu zespołu znajdują się drzwi umożliwiające dostęp do różnych przedziałów, np. kabli, bezpieczników i przekładników. Jeśli zespół wyposażony jest w przedział niskiego napięcia, to jest on umieszczony w górnej części zespołu.

Zalety

 • • Elastyczność:
  - Szeroki zakres wykonań spełni bieżące i przyszłe potrzeby
  - Modułowe zespoły przystosowane do rozbudowy
  - Możliwość montażu wyposażenia pomocniczego bez wyłączania napięcia
  - Wykonania przewidywane do zdalnego sterowania

 • • Kompaktowość:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają transport i instalowanie
  - Obniżenie kosztu prac budowlanych

 • • Bezpieczeństwo:
  - Stan styków głównych i uziemiających jest dobrze widoczny przez wziernik
  - Blokady realizowane przez uziemnik zapobiegają niebezpiecznym czynnościom
  - Pełna izolacja termokurczliwa szyn 24 kV wraz z izolacyjnymi osłona-mi zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń wewnętrznych i czynią rozdzielnicę odporną na różne warunki otoczenia

 • • Łatwa obsługa:
  - Proste czynności
  - Wszystkie czynności obsługowe są wykonywane od przedniej strony przy użyciu prostych narzędzi

 • • Łatwe instalowanie:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają instalowanie
  - Konstrukcja przystosowana do przyłączania kabli

 • • Uproszczona konserwacja:
  - Rozdzielnice TPS zapewniają długi okres eksploatacji
  - Części czynne nie wymagające konserwacji powiązane z zespołem próżniowym lub wypełnionym SF6 uszczelnionym na cały okres eksploatacji
  - Mechanizmy sterowania są przygotowane do działania przy małych zabiegach konserwacyjnych w normalnych warunkach eksploatacji
  - Wysoki poziom trwałości łączeniowej

Wykonanie
IAC A-FL 12,5 kA 1 sek.
Wykonanie zapewnia łuko-ochronność w trzech kierunkach do 12 kA przez 1 sek.
IAC A-FLR 16kA 1 sek.
Wykonanie zapewnia łuko-ochronność w czterech kierunkach do 16 kA przez 1 sek.
Wzmocniona konstrukcja zapewnia ochronę przy łuku wewnętrznym.
IAC A-FLR 21 kA 1 sek.
Rozdzielnica TPS dostępna jest również w wersji zapewniającej łuko-ochronność w czterech kierunkach do 21 kA przez 1 sek.
Wzmocniona konstrukcja zapewnia ochronę przy łuku wewnętrznym.

Zastosowanie

 • • Firmy energetyczne
 • • Elektrownie
 • • Branża motoryzacyjna
 • • Przemysł budowlany
 • • Przemysł ciężki (huty, kopalnie)
 • • Elektrownie wiatrowe
 • • Elektrownie słoneczne
 • • Przemysł włókienniczy, papierniczy, spożywczy
 • • Przemysł chemiczny
 • • Przemysł naftowy
 • • Instalacje rurociągowe
 • • Instalacje morskie
 • • Zakłady petrochemiczne
 • • Przemysł stoczniowy
 • • Instalacje zasilania awaryjnego
 • • Systemy zasilania trakcji
 • • Stadiony i centra sportowe
 • • Budynki użyteczności publicznej
 • • Centra handlowe

• Rozdzielnice TPR6

Rozdzielnice TPR6 są zestawem zespołów przystosowanych do wszystkich rodzajów łączeń przy napięciu 7,2kV, 12kV, 17,5kV, 24kV wtórnego rozdziału energii.

Bezpieczne działanie w sieciach wtórnej dystrybucji energii wymaga różnych punktów przełączeń. Celem jest uzyskanie maksymalnej ciągłości zasilania w przypadku wystąpienia awarii.

Podstawowe cechy:

 • • do 24kV,
 • • 200A – 630A,
 • • do 25kA 3s,
 • • do stosowania wewnątrz / na zewnątrz.

Czytaj więcej...

Cechy charakterystyczne konstrukcji
TPR6 jest kompletnym „zamkniętym do końca życia” systemem w zbiorniku ze stali nierdzewnej zawierającej wszystkie części czynne i urządzenia przełączające. Hermetycznie uszczelniony zbiornik stalowy zapewnia wysoki poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa dla personelu. Konstrukcja ta jest zbudowana tak aby wytrzymać naprężenia sił elektrodynamicznych mogących wystąpić podczas eksploatacji.
Mechanizm napędowy, mechaniczny wskaźnik stanu oraz wskaźnik napięcia znajdują się z przodu zespołu. Łączniki są sterowane przez mechanizm sprężynowy.
Stan łącznika jest uwidoczniony przez mechaniczny wskaźnik, a lampka sygnalizująca wskazuje na obecność napięcia.
Przedział kablowy i bezpiecznikowy jest łatwo dostępny przez drzwi sprzężone z uziemnikiem.
Jeśli zespół wyposażony jest w przedział niskiego napięcia, to jest on umieszczony w jego górnej części.

Zalety

 • • Elastyczność:
  - Szeroki zakres wykonań spełni bieżące i przyszłe potrzeby
  - Modułowe zespoły przystosowane do rozbudowy
  - Możliwość montażu wyposażenia pomocniczego bez wyłączania napięcia
  - Wykonania przewidywane do zdalnego sterowania

 • • Kompaktowość:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają transport i instalowanie
  - Obniżenie kosztu prac budowlanych

 • • Bezpieczeństwo:
  - Do badania kabli nie jest wymagane wyłączanie obwodu uziemienia
  - Blokady realizowane przez uziemnik zapobiegają niebezpiecznym czynnościom
  - Dodatkowe blokady zapobiegającym nieprawidłowym operacją
  - Wszystkie części czynne TPR6 znajdują się w zamkniętym zbiorniku ze stali nierdzewnej, co umożliwia montaż w trudnych warunkach

 • • Łatwa obsługa:
  - Proste czynności
  - Wszystkie czynności obsługowe są wykonywane od przedniej strony przy użyciu prostych narzędzi

 • • Łatwe instalowanie:
  - Małe wymiary i masa ułatwiają instalowanie
  - Konstrukcja przystosowana do przyłączania kabli

 • • Uproszczona konserwacja:
  - Rozdzielnice TPS zapewniają długi okres eksploatacji
  - Części czynne nie wymagające konserwacji powiązane z zespołem próżniowym lub wypełnionym SF6 – uszczelnionym na cały okres eksploatacji
  - Mechanizmy sterowania są przygotowane do działania przy małych zabiegach konserwacyjnych w normalnych warunkach eksploatacji
  - Wysoki poziom trwałości łączeniowej

Zastosowanie

 • • Firmy energetyczne
 • • Elektrownie
 • • Branża motoryzacyjna
 • • Przemysł budowlany
 • • Przemysł ciężki (huty, kopalnie)
 • • Elektrownie wiatrowe
 • • Elektrownie słoneczne
 • • Przemysł włókienniczy, papierniczy, spożywczy
 • • Przemysł chemiczny
 • • Przemysł naftowy
 • • Instalacje rurociągowe
 • • Instalacje morskie
 • • Zakłady petrochemiczne
 • • Przemysł stoczniowy
 • • Instalacje zasilania awaryjnego
 • • Systemy zasilania trakcji
 • • Stadiony i centra sportowe
 • • Budynki użyteczności publicznej
 • • Centra handlowe