Stacje transformatorowe kontenerowe

Wynajem stacji transformatorowej

Nasz zespół inżynierów realizuje inwestycje kompleksowo od koncepcji, przez projekt, uzgodnienie w zakładzie energetycznym po dostawę i montaż, kończąc na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Dostarczamy kompleksowe usługi przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.

JEŻELI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Kontakt

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć.

Stacja transformatorowa w obudowie betonowej - EG System Stacja transformatorowa w obudowie betonowej
Wyślij zapytanie

W standardowy skład stacji transformatorowych wchodzą:
transformator,
rozdzielnica średniego napięcia,
rozdzielnica niskiego napięcia,
osprzęt BHP.

Do dodatkowego wyposażenia stacji należą:
• baterię kondensatorów,
• tablice pomiarowe (licznikowe),
• UPS (zasilacz awaryjny),
• oraz inne urządzenia w zależności od wymagań Klienta.

Stacje kontenerowe

Najczęściej spotykane stacje transformatorowe służą do transformacji średniego napięcia (np. 21, 20 kV, 15.75 kV, 15 kV) na niskie (400 V, 420 V), stąd oznaczenie SN/nn. Są one zazwyczaj budowane jako ostatni element na drodze dostaw energii elektrycznej do klienta. Stacja transformatorowa zasilana może być z linii napowietrznej lub linii kablowej.
Stacje kontenerowe wykonywane są w formie gotowego kontenera wyposażonego w urządzenia elektryczne (transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itp.). Stacje takie występują w różnych gabarytach i rodzajach obudowy oraz z różnym wyposażeniem zastosowanym wewnątrz. Mogą być w obudowie betonowej lub metalowej. Stacje wykonywane są w wielu wariantach w zależności od ilości transformatorów (1-transformatorowe, 2-transformatorowe oraz wielotransformatorowe).
Istnieje możliwość oddzielenia rozdzielni średniego napięcia oraz wydzielenia części Zakładu Energetycznego (dostawcy) od części odbiorcy (Klienta) energii. Występują również stacje z wydzielonymi pomieszczeniami dla agregatów prądotwórczych, akumulatorów lub innych urządzeń w zależności od potrzeb Klienta.
Kontenerowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, placów budów, przemysłu z sieci kablowo-napowietrznej lub kablowej średniego napięcia i są alternatywą do stacji wnętrzowych, oszczędzając miejsce wewnątrz oraz gwarantując bezpieczeństwo zasilania obiektu.
Ze względu na indywidualny charakter warunków otoczenia, wybór lokalizacji stacji należy skonsultować z EG System lub zaprojektować na podstawie odpowiednich dokumentów normatywnych, z lokalnymi przepisami oraz opinii odpowiednich służb (np. inspektora ochrony przeciwpożarowej).

W przypadku dostaw z montażem nasza firma dostarcza pełną dokumentację techniczną, niezbędną do prawidłowego odbioru w zakładzie energetycznym.

Typy stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa w obudowie metalowej - EG System Stacja transformatorowa w obudowie metalowej
Wyślij zapytanie

W zależności od sposobu dostępu do urządzeń, rozróżniamy:
• Stację z obsługą zewnętrzną - nie mają korytarza obsługi, a ich użytkowanie odbywa się z zewnątrz. Stacje są przewidziane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.
• Stację z obsługą wewnętrzną (z wewnętrznym korytarzem obsługi) - posiadają wewnątrz korytarz z którego jest dostęp do urządzeń stacji. Stacje są również przewidziane do pełnej prefabrykacjii przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu podobnie jak w stacji zewnętrznej wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

W zależności od materiału obudowy, stosuje się:
• Stacje transformatorowe w obudowach betonowych
• Stacje transformatorowe w obudowie metalowej

Stacje transformatorowe EG System

Zobacz wybrane stacje transformatorowe, które dostarczyliśmy.

Montujemy i serwisujemy stacje transformatorowe. Dzięki naszemu doświadczeniu gwarantujemy należyte wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zapewniamy wykwalifikowany personel oraz wykorzystanie urządzeń i sprzętu do prowadzenia prac z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa pracy.