Rozdzielnice nN

Rozdzielnice nN dostępne w naszej ofercie dedykowane są głównie dla przemysłu, jak również dla szerokiego rynku odbiorców — jak np. obiekty handlowe, instytucje publiczne, energetyka zawodowa.

W ofercie posiadamy następujące typy rozdzielnic nN:

 • • rozdzielnice główne do 4000A, na specjalne życzenie klienta nawet do 7600A,
 • • rozdzielnice oddziałowe: stojące, natynkowe i podtynkowe,
 • • rozdzielnice sterownicze,
 • • rozdzielnice stycznikowe.

Jesteśmy w stanie wykonać każdą rozdzielnicę na życzenie klienta po przedstawieniu wymaganych parametrów.

Zobacz również...

Baterie kondensatorów

Baterie kondensatorów są kluczowym urządzeniem w zakładzie produkcyjnym. Podstawowym ich przeznaczeniem jest ograniczenie mocy biernej pobieranej z sieci tzw. kompensacja tangensa Fi do poziomu dopuszczalnego przez zakład energetyczny. Kolejne, mniej znane przeznaczenie to „wygładzanie prądu” przez zastosowanie dławików kompensujących. W zakładach, w których przy analizie widma harmonicznych wykazano duże zawartości wyższych harmonicznych prądu, powinno się niezwłocznie zastosować dławiki tłumiące.

W swojej ofercie posiadamy:

 • • baterie kondensatorów nN bez dławików tłumiących (z możliwością pozostawienia miejsca do ich późniejszego zamontowania)
 • • dławiki zwarciowe i przeciwzwarciowe
 • • kondensatory trakcyjne
 • • baterie kondensatorów nN z dławikami tłumiącymi

Możemy zaproponować dowolne rozwiązanie z zakresu kompensacji dla nN, jak i SN.

Stacje kontenerowe

Najważniejszym atutem stacji kontenerowej jest zawsze zaoszczędzenie miejsca w budynku produkcyjnym przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i funkcjonalnej obsługi.

Nasza oferta to zarówno stacje standardowe, jak też przy zgłoszeniu zapotrzebowania, stacje z możliwością instalowania transformatorów do 2500 kVA.

Najważniejsze stacje kontenerowe z naszej stałej oferty:

 • • stacje z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną
 • • stacje betonowe małogabarytowe
 • • stacje metalowe
 • • złącza kablowe SN
 • • stacje betonowe jedno- lub dwu- transformatorowe