Rozdzielnice nN

Rozdzielnice nN dostępne w naszej ofercie dedykowane są głównie dla przemysłu, jak również dla szerokiego rynku odbiorców — jak np. obiekty handlowe, instytucje publiczne, energetyka zawodowa.

W ofercie posiadamy następujące typy rozdzielnic nN:

  • • rozdzielnice główne do 4000A, na specjalne życzenie klienta nawet do 7600A,
  • • rozdzielnice oddziałowe: stojące, natynkowe i podtynkowe,
  • • rozdzielnice sterownicze,
  • • rozdzielnice stycznikowe.

Jesteśmy w stanie wykonać każdą rozdzielnicę na życzenie klienta po przedstawieniu wymaganych parametrów.

Zobacz również...

Baterie kondensatorów

Baterie kondensatorów są kluczowym urządzeniem w zakładzie produkcyjnym. Podstawowym ich przeznaczeniem jest ograniczenie mocy biernej pobieranej z sieci tzw. kompensacja tangensa Fi do poziomu dopuszczalnego przez zakład energetyczny. Kolejne, mniej znane przeznaczenie to „wygładzanie prądu” przez zastosowanie dławików kompensujących. W zakładach, w których przy analizie widma harmonicznych wykazano duże zawartości wyższych harmonicznych prądu, powinno się niezwłocznie zastosować dławiki tłumiące.

W swojej ofercie posiadamy:

  • • baterie kondensatorów nN bez dławików tłumiących (z możliwością pozostawienia miejsca do ich późniejszego zamontowania)
  • • dławiki zwarciowe i przeciwzwarciowe
  • • kondensatory trakcyjne
  • • baterie kondensatorów nN z dławikami tłumiącymi

Możemy zaproponować dowolne rozwiązanie z zakresu kompensacji dla nN, jak i SN.