Zmiany zgodne z rozporządzeniem UE nr. 548/2014

Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) nr. 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r., od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie wymagania drugiego etapu wyżej wspominanego rozporządzenia. Zgodnie z nim dla transformatorów energetycznych o mocy do 3150kVA zmianie ulegają maksymalne dopuszczalne straty obciążeniowe (Pk) i biegu jałowego (Po), a w przypadku transformatorów o mocy powyżej 3150kVA minimalna dopuszczalna wartość współczynnika PEI.

Zakres zmian

Maksymalne dopuszczalne straty biegu jałowego transformatorów olejowych zarówno jak i suchych zostaną obniżone o 10% w stosunku do wartości 1 etapu rozporządzenia. Nowe wymagania do transformatorów olejowych zawierają również obniżenie wartości maksymalnej strat obciążeniowych dla wszystkich mocy do 3150kVA. W przypadku transformatorów suchych dopuszczalny poziom strat obciążeniowych zmienia się tylko dla mocy do 630kVA, a dla mocy od 800kVA do 3150kVA zostaję wartość która była w 1 etapie.

* Maksymalne straty dla wartości kVA, które mieszczą się w zakresie wartości podanych w tabeli, otrzymyje się przez interpolację liniową.
Tabela nr. 1 Maksymalne straty obciążeniowe i maksymalne straty stanu jałowego dla trójfazowych suchych transformatorów elektroenergetycznych średniej mocy z jednym uzwojeniem o wartości Um ? 24 kV i drugim o wartości Um ? 1,1 kV.
Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&from=EN

Więcej na temat rozporządzenia UE 548/2014 mogą dowiedzieć się Państwo na naszej stronie, w blogu: Wymogi stawiane transformatorom elektroenergetycznym na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 548/2014

Wsparcie techniczne

Powyższe zmiany należy brać pod uwagę przy realizacji i projektowaniu Inwestycji, a w przypadku zainteresowania zakupem lub pozyskaniem dodatkowych informacji i materiałów technicznych dotyczących transformatorów zgodnych z nowym etapem zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Techniczny, zapytania należy kierować pod adres: techniczny@egsystem.pl.

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.