Warunki środowiskowe uwzględniane w transformatorach suchych żywicznych - EG System

Warunki środowiskowe uwzględniane w transformatorach suchych żywicznych

Warunki środowiskowe, które są uwzględniane przy produkcji transformatorów suchych żywicznych są klasyfikowane według wilgotności, kondensacji, zanieczyszczenia i otoczenia temperatura. Czynniki te są kluczowe nie tylko podczas pracy transformatora, ale także podczas jego przechowywania przed instalacją.

Nasze transformatory są zbudowane zgodnie z następującymi normami środowiskowymi:

Klasa środowiskowa E3 Transformatory wytrzymują stałą kondensację lub intensywność zanieczyszczenie lub połączenie obu zjawisk. Dopuszczalna wilgotność powietrza dla tej klasy do 95%

C2 Klasa klimatyczna Instalacja na zewnątrz (w obudowie ochronnej), ale nie w bezpośrednich warunkach pogodowych. Transformatory wyprodukowane w tej klasie przystosowane są do pracy, transportu i przechowywania w temperaturze otoczenia do -25 ° C;

Klasa ognio odporności F1 Transformatory podlegają zagrożeniu pożarowemu o zmniejszonej palności z właściwościami samogasnącymi. Transformatory wykonane w tej klasie nie wytwarzają gęstego dymu oraz pierwiastków halogenowych.

fot. Dostawa transformatora 1000kVA na inwestycję Garrick Investments w Warszawie

Dzięki spełnieniu restrykcyjnych norm środowiskowych, a nawet ich górnymi wartościami (standardowo na rynku transformatorów suchych występuje klasa środowiska E2), transformatory EG System dają niezawodność podczas ich eksploatacji.