słup energetyczny - EG System

Uzgodnienia z zakładem energetycznym

Przygotowanie projektu przyłącza energetycznego wymusza uzyskanie warunków przyłączenia od Zakładu Energetycznego.

Jak wygląda procedura uzyskania warunków przyłącza energetycznego?

Zawarcie umowy o przyłączenie jest niezbędną podstawą do rozpoczęcia pracy nad projektem budowlano montażowym. Sama procedura rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wniosek składa się z szeregu podstawowych informacji takich jak: dane identyfikacyjne, wskazanie obiektu do przyłączenia oraz zapotrzebowanie na moc energii elektrycznej. Dodatkowo wymagane jest dołączenie planu zabudowy oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wskazujący prawo do korzystania z obiektu.

Podstawą do przygotowania projektu przyłącza instalacji elektrycznej, jest umowa warunków przyłączenia, wymagania techniczne oraz zapotrzebowania określonego obiektu. Projekt zawiera w sobie koncepcję przyłącza elektrycznego, instalacji SN i układu pomiarowego. W przypadku planowania instalacji zasilania rezerwowego z układem SZR i agregatem prądotwórczym, należy dokonać dodatkowych uzgodnień z Zakładem Energetycznym.

Projekt ? niezbędny do wykonania przyłączeń kablowych

Przyłącza kablowe muszą zostać zaprojektowane przez uprawnionego specjalistę, który wszystkie szczegóły uzgadnia z Zakładem Energetycznym. Sam projekt powstaje na podstawie technicznych warunków przyłączenia. Prawidłowe wykonanie projektu zostaje potwierdzone przez Zakład Uzgodnień Dokumentacji ZUD.

Instrukcja współpracy ruchowej dla przyłączeń SN i WN

Uzgodnienia Instrukcji współpracy ruchowej, określają warunki współpracy z zakresu prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Dotyczy to obiektów przyłączanych do sieci SN, WN i jednostek wytwórczych. W przypadku braku uzgodnień nie zostanie przeprowadzony odbiór urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Należy przygotować projekt IWR i przekazać go do służb ruchowych dystrybutora w celu uzgodnienia.