Transformatory suche żywiczne w stacjach transformatorowych kontenerowych zewnętrznych - EG System

Transformatory suche żywiczne w stacjach transformatorowych kontenerowych zewnętrznych

Coraz powszechniejszym staje się zastosowanie stacji kontenerowych zewnętrznych do zasilania budynków. Daje to możliwość zaoszczędzenia miejsca w budynku/hali i jest skuteczną alternatywą stacji wewnętrznych, równocześnie największym problemem w projektowaniu usytuowania takiej stacji staje się miejsce jej posadowienia. Działki budowlane coraz częściej wykorzystane są do maksimum możliwości, również koszt kabli zwiększa się z roku na rok, to wszystko prowadzi do tego, że najchętniej stacje transformatorowe stawia się jak najbliżej budynku (nawet przy samym budynku).

Tab.1. Tutaj pojawia się najważniejsza kwestia czyli odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych budynków stacji transformatorowych i klasa odporności ogniowej budynków stacji. Tak wyróżniamy [1]:

Tab. Odległości między zewnętrznymi ścianami budynków nie będącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej ?E? [1] .

Objaśnienia:
ZL – budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi,
PM ? budynki produkcyjne i magazynowe,
IN ? budynki inwentarskie służące do hodowli inwentarza.

Dla transformatorów suchych żywicznych gęstość obciążenia ogniowa Q jest mniejsza niż 1000 MJ/m2 co umożliwia stawianie stacji nawet bez ścian odporności ogniowej REI w odległości nawet 8m.

Takie rozwiązanie w szczególności jest ważne w przypadku usytuowania stacji przodem do budynku, ponieważ nie ma możliwości wykonania ściany frontowej budynku o odporności ścian REI z uwagi na brak możliwości wykonania takiej ściany w przypadku łącznej powierzchni otworów w ścianie przekraczającej 15%.

Reasumując zastosowanie transformatorów suchych żywicznych daje większą swobodę w usytuowaniu stacji transformatorowych. To tylko jedno z wielu zalet i przewagi stosowania transformatorów suchych żywicznych względem transformatorów olejowych.

Oferta EG System jest jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku transformatorów suchych żywicznych pod względem jakościowym i cenowym.

Literatura:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami]

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.