Transformatory - pełen zakres usług - EG System

Transformatory – pełen zakres usług

Stacje transformatorowe tworzą zespoły urządzeń przy pomocy, których dochodzi do rozdzielenia energii elektrycznej z różnymi poziomami napięcia. Transformatory i stacje są odpowiedzialne za całą dystrybucję energii elektrycznej w kraju, dlatego też ich poprawne funkcjonowanie jest bardzo ważne.

Modernizacja transformatorów i pełen serwis

By transformatory działały bez zarzutu, prędzej czy później niezbędne stanie się przeprowadzenie modernizacji całego układu. Zanim jednak dochodzi do realizacji unowocześnień, ustalane są wcześniej warianty technologiczne i lokalizacyjne. Usprawnienie urządzeń i mechanizmów składających się na system zasilania prądem zmiennym. Proces modernizacji transformatorów opiera się na wymianie elementów, które potencjalnie mogą być już zużyte lub przestarzałe. Wszystko to skutecznie zapobiega powstawaniu w przyszłości awarii a jednocześnie podnosi jakość pracy transformatorów. Ciągłość i niezawodność dostawy energii elektrycznej, stanowi kluczowy cel poprawnego funkcjonowania urządzeń do przesyłu. Proces modernizacji stacji transformatorowych i transformatorów na bieżąco zostaje uzupełniany o monitorowanie urządzeń nastawczych, zasilania i systemów zabezpieczeń.

Wymiana transformatora – najważniejsze jest bezpieczeństwo

Demontażu transformatora dokonuje się w chwili zaistnienia potrzeby naprawy, modernizacji lub wymiany całego transformatora. Właściwy sposób przeprowadzenia całego procesu musi zostać wcześniej zaplanowany i zawarty w dokumentacji techniczno- ruchowej transformatora. Główna i najważniejsza zasada, od której zaczyna się proces wymiany, to bezapelacyjny warunek odłączenia napięcia. Do demontażu transformatorów wykorzystuje się różne metody. Ich wybór uwarunkowany jest przeznaczeniem oraz mocą transformatorów. Nie bez znaczenia pozostają tu też panujące warunki atmosferyczne, wymiana transformatora możliwa jest tylko w dni pogodne o niskim poziomie wilgotności powietrza. Nienadający się już do użytkowania transformator poddaje się złomowaniu. To szczególnie ważne dla ochrony środowiska, dlatego utylizację trzeba powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która posiada niezbędną do tego celu licencję.