oczyszczalnia-przemysłowa

Oczyszczalnie przemysłowe – zastosowanie.

Problem ścieków pojawiających się przy dużych zakładach przemysłowych stanowi problem w zarządzaniu przedsiębiorstwem i generuje wysokie koszty. Szkodliwe związki chemiczne, powstające w wyniku rozmaitych procesów technologicznych, muszą zostać poddane rozkładowi, aby nie stanowiły zagrożenia dla organizmów żywych zamieszkujących planetę. W przypadku zakładów pracujących na szeroką skalę nie sprawdzi się klasyczna mała oczyszczalnia. O wiele lepszym rozwiązaniem, niosącym w przyszłości korzyści finansowe, jest budowa oczyszczalni przemysłowej.

Oczyszczalnie przemysłowe – wielowymiarowe korzyści

Oczyszczalnie przemysłowe pozwalają rozwiązać problem odpadów płynnych powstających w wyniku różnych procesów produkcyjnych. W ten sposób zapewniają racjonalną gospodarkę wodno-ściekową. Niosą też olbrzymie korzyści finansowe. Dlaczego? Ponieważ w wyniku procesu oczyszczania ścieków powstaje biogaz, który następnie może być przekształcony w energię cieplną lub elektryczną, wykorzystywaną przez zakład produkcyjny. Oprócz oszczędności na rachunkach za prąd, oczyszczalnia przemysłowa pozwala uniknąć wysokich opłat za utylizację odpadów niebezpiecznych, a także separację tłuszczy i zawiesin. Oczyszczalnie przemysłowe pozwalają ponadto na zamknięty obieg wody używanej w procesach produkcyjnych.

Oczyszczalnia przemysłowa – jakie jest jej główne zadanie?

Mówiąc o oczyszczalni przemysłowej, warto zaznaczyć, że ścieki z zakładów przemysłowych różnią się od komunalnych. Bardzo często są w nich zawarte toksyczne substancje, powstające jako produkt uboczny procesów technologicznych. Do najbardziej niebezpiecznych zaliczają się metale ciężkie oraz pochodne DDT. W związku z tym ścieki przemysłowe muszą zostać poddane odpowiedniej utylizacji. Zwykle stosuje się fermentację metanową polegającą na wieloetapowym rozkładzie niebezpiecznych związków chemicznych. Ustabilizowane osady ściekowe można z kolei wykorzystać jako nawóz stosowany w rolnictwie.

Oczyszczalnia przemysłowa – w jakich gałęziach produkcji znajduje zastosowanie?

Rodzaj oraz wielkość przemysłowej oczyszczalni ścieków należy dopasować przede wszystkim do wielkości przedsiębiorstwa oraz typu produkcji. Oczyszczalnie biologiczne sprawdzają się przede wszystkim przy ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego i rybnego oraz przy zakładach farmaceutycznych. Mogą być ponadto wykorzystywane w przemyśle tekstylnym, celulozowo-papierniczym czy przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem substancji ropopochodnych.