Montaż szynoprzewodów - EG System

Montaż transformatorów

Niezawodność pracy transformatora jest ściśle związana z poprawnie przeprowadzonymi pracami montażowymi. Niezależnie od rodzaju wybranego transformatora, proces montażowy w podstawowym zakresie wygląda podobnie. Prace związane z samym montażem oraz przeprowadzeniem szeregu niezbędnych testów, wykonuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Pełny zakres montażowy z uwzględnieniem wymaganych zasad, stanowi gwarancję efektywności, pozwala zredukować koszty i umożliwia bezawaryjne korzystanie z energii elektrycznej.

Oględziny transformatora dla poprawnego funkcjonowania

Przed każdym montażem transformatora, bardzo ważną czynność stanowią wnikliwe oględziny. Dokładne obejrzenie transformatora, umożliwia wychwycenie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzenie czy nie nastąpiły wycieki oleju. Sprawdzenie wycieków i stanu technicznego, jest pierwszą i bardzo ważną czynnością zanim będzie można przystąpić do montażu transformatora. Inną kwestię stanowi miejsce, w którym zostanie umieszczone urządzenie. Specjalnie przygotowane konstrukcje stalowe, zawieszenia lub w przypadku transformatorów wewnętrznych stacje rozdzielcze, muszą ściśle spełniać określone wytyczne. Podczas samego montażu transformatora dokonuje się uziemienia kadź z wykorzystaniem zacisków uziomowych. Kolejno, jeżeli jest taka potrzeba łączy się odpływy górnego i dolnego napięcia oraz wykonuje się połączenia uziemiające. W dalszym etapie przechodzi się do ustawień przełączników zaczepów i napięć, sprawdzenia rezystencji uziemienia ochronnego. W sytuacji, gdy transformator będzie służył do pracy równoległej, dokonuje się sprawdzenia dodatkowych czynników, warunkujących przydatność urządzenia do takiej właśnie pracy.

Pomiary sprawdzające gotowość do pracy transformatora

Dla ogólnego bezpieczeństwa oraz właściwej pracy transformatorów, przed każdym pierwszym podłączeniem koniecznym jest przeprowadzenie badań pomontażowych. To szeroki zakres pełnych pomiarów i prób, które pomagają wyeliminować wszelkiego rodzaju usterki. Czas przewidywany do skończenia montażu, uzależniony jest od złożoności transformatora i wymagań inwestora, zwykle do zakończenia instalacji potrzeba od 3 do 7 dni.

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.