Montaż sieci transformatorowych – postaw na fachowców!

Stacja sieci transformatorowej powstała, by dostarczać odbiorcom końcowym zasilania prosto z sieci średniego napięcia. W związku z krajowymi przepisami i obowiązującymi sieciami energetycznymi, zwykle montuje się sieci transformatorowe o mocy 15 kV wraz z kompensacją lub też wraz z tzw. izolowanym punktem neutralnym. Warto zatem dowiedzieć się więcej, jak zapewnić sobie fachową instalację sieci transformatorowej.

Gwarancja na stację transformatorową

Pierwszym, ale najważniejszym kryterium przy wyborze fachowców montujących sieć transformatorową jest gwarancja. Montaż stacji transformatorowej jest ściśle zharmonizowany. Oznacza to, że musi odbywać się według schematu. Jeśli zostanie ona wykonana poprawie, wówczas otrzymujesz gwarancję działania, która jest certyfikatem wykonanych usług. Dlatego zwróć na nią uwagę.

Poszczególne etapy montażu stacji transformatorowej

Fachowa ekipa zaczyna od montażu transformatora. Tylko wykonywanie prac według kolejności może zagwarantować bezpieczeństwo i prawidłowe działanie stacji transformatorowej.

  1. Strona DN transformatora powinna stać w linii prostej osi drzwi patrząc od brzegu przegrody siatkowej.
  2. Następuje wykonanie zespoleń łączących transformator z rozdzielnicą SN.
  3. Wykonanie połączeń z rozdzielnicą nn.
  4. Przewody muszą być zgodne z zaleceniami producenta ? z mostem szynowym lub giętkie.
  5. Na koniec następuje wykonanie połączeń między uziemieniem wewnętrznym a zewnętrznym.

Montaż stacji transformatorowej – najwyższe kwalifikacje

Aby wykonać właściwy i bezpieczny montaż transformatora oraz całej sieci, potrzeba wykwalifikowanej kadry pracowników. Wiedza i umiejętności odgrywają tu bowiem kluczową rolę. Sprawdź uprawnienia, opinie i kwalifikacje pracowników firmy, którą zatrudniasz i szukaj takich, którzy zapewnią Ci gwarancję działania oraz bezpieczeństwo i zgodność z certyfikatami.