Małogabarytowe stacje transformatorowe - EG System

Małogabarytowe stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe dostarczają energię elektryczną rozdzielając ją na różne poziomy napięć zasilając różnego rodzaju obiekty. Zapewniają stabilną i niezakłóconą dostawę zasilania z sieci średniego napięcia do odbiorców końcowych. Na rynku energetycznym funkcjonuje kilka rodzajów stacji różniących się od siebie między innymi sposobem dostępu czy rodzajem obudowy. Stacje małogabarytowe jak sama nazwa wskazuje są mniejszych rozmiarów, przez co można je łatwiej dopasować do oczekiwań klientów.

Podstawowe wyposażenie małogabarytowych stacji transformatorowych

Stacje zwykle buduje się według potrzeb klienta. Każda stacja pozwala na wprowadzenie modyfikacji, przez co łatwo dopasowuje się do układów zasilania, które są różne. Na standardowe wyposażenie stacji składają się rozdzielnice średniego i niskiego napięcia łączone z transformatorem przy użyciu odpowiednich przewodów, sam transformator, połączenia kablowe oraz osprzęt BHP. Istnieje możliwość uzupełnienia stacji o dodatkowe wyposażenie. W skład takiego wyposażenia wchodzą baterie, tablice pomiarowe, liczniki oraz zasilacz awaryjny UPS. Zastosowanie dodatkowych urządzeń warunkują wymagania klienta. Małogabarytowe stacje transformatorowe stanowią alternatywę dla stacji wewnętrznych.

Zalety zastosowania małogabarytowych stacji transformatorowych

Ich główną zaletą w stosunku do wnętrzowych stacji jest oszczędność miejsca. Przy tak samo stabilnym i bezpiecznym zasilaniu. Kompaktowe gabaryty stacji umożliwiają znacznie łatwiejsze dopasowanie jej do oczekiwań i potrzeb klientów. Sam montaż stacji zajmuje mniej czasu. Szybkość instalacji jest często dużym wyznacznikiem decydującym o wyborze małogabarytowych stacji transformatorowych. Obsługa stacji jest bardzo komfortowa a co najważniejsze bezpieczna zarówno dla ludzi jak i środowiska.