Stacje Transformatorowe dla Farm Wiatrowych

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Stacje dla farm wiatrowych

Indywidualnie dobierane stacje transformatorowe

stacja transformatorowa wiatrowa

W EG System oferujemy stacje transformatorowe zaprojektowane specjalnie dla farm wiatrowych. Każda stacja jest indywidualnie dobierana, aby spełniać warunki przyłączeniowe danego operatora sieci energetycznej. Dzięki temu zapewniamy najwyższą efektywność i bezpieczeństwo pracy całego systemu.

Podstawowe wyposażenie stacji

Podstawowe wyposażenie naszych stacji transformatorowych obejmuje rozdzielnice SN. Są one wyposażone w zaawansowane zabezpieczenia, automatykę, telesygnalizację oraz telesterowanie, co zapewnia pełną kontrolę i monitoring stanu stacji w czasie rzeczywistym.

Stacje dla farm z własnymi transformatorami

Dla farm wiatrowych, które posiadają własne transformatory montowane w wieżach, oferujemy stacje z wyposażeniem standardowym, jak opisano powyżej. Dodatkowo, stacje mogą być wyposażone w transformator dla potrzeb własnych oraz rozdzielnice do zasilania małych odbiorów wewnętrznych farmy.

Rozwiązania dla niskiego napięcia NN

W przypadku, gdy turbiny wiatrowe są podłączane przy niskim napięciu, nasze stacje transformatorowe są dodatkowo wyposażone w rozdzielnicę główną niskiego napięcia oraz w transformator dostosowany do wymagań napięcia sieci dystrybucyjnej.

Uzgodnienia z gestorem sieci energetycznej

Wszystkie  stacje transformatorowe od EG System są projektowane i wykonane w ścisłej współpracy z gestorem sieci, aby zagwarantować zgodność z aktualnymi wymogami i przepisami. Dzięki temu klient otrzymuje kompletnie dostosowane i gotowe do użytku rozwiązanie z gwarancją  pewności działania.