Dobór wentylacji w transformatorach suchych żywicznych - EG System

Dobór wentylacji w transformatorach suchych żywicznych

Odpowiednia wentylacja w transformatorach suchych żywicznych jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłową pracę tych urządzeń. Należy pamiętać, że transformatory są projektowane dla temperatury otoczenia nie przekraczającej 40 stopni Celsjusza dla znamionowych parametrów urządzenia. Aby uniknąć przegrzania, które może niekorzystnie wpływać na jego działanie, energia cieplna (ciepło) wytwarzane przez transformator podczas pracy powinno być odpowiednio rozpraszane. Problem ten jest szczególnie poważny jeżeli transformator jest umieszczony w małej kabinie lub obudowie.

Są dwie możliwości prawidłowej wentylacji w pomieszczeniu:

1. Wentylacja naturalna

W takich przypadkach należy zapewnić właściwy przepływ świeżego powietrza poprzez otwór z żaluzjami na dole komory, aż do górnego otworu stanowiącego wyrzut ciepłego powietrza. Wzór obliczania otworu wylotowego ciepłego powietrza, generowanych przez transformator strat P (kW), sprowadza się do obliczenia powierzchni otworów i różnicy wysokości pomiędzy nimi. (1kW=0,86 kcal).
Aby obliczyć prawidłowe wielkości otworów należy skorzystać z następujących wzorów:

2. Wentylacja wymuszona

Jeżeli wykonanie wentylacji naturalnej jest utrudniony lub jeżeli jest niewystarczające należy wtedy wykonać wentylację wymuszoną. Wentylację wymuszona jest na ogół projektowana przez branżystów sanitarnych jednak bardzo istotne jest zwrócenie uwagi, że zalecane jest aby przepływ świeżego powietrza powinien oscylować w granicach 4-5 metrów sześciennych na każdy stracony kW. Straty całkowite transformatora w przybliżeniu to suma strat jałowych i obciążeniowych. Oczywiście w przypadku zmniejszonego obciążenia transformatora zmniejsza się jego ilość obciążeniowych jednak dla projektowania instalacji sanitarnej należy brać pod uwagę wartości znamionowe.

Powyższe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi transformatorów suchych żywicznych, EG System służy doradztwem technicznym w zakresie oferowanych urządzeń. Wszelkie pytania techniczne należy kierować do Działu Technicznego.