profesjonalny przegląd transformatora - EG System

Coroczny profesjonalny przegląd transformatora suchego żywicznego w wykonaniu EG System

Wiele firm na rynku oferuje przeglądy urządzeń w bardzo niskich cenach, jest to jednak często oferta bardzo uboga i nierzadko sam przegląd robiony jest ?na kartce?. Serwis EG System jest wyspecjalizowany w przeglądach transformatorów suchych żywicznych, cały przegląd obejmuje określone punkty opisane poniżej:

ZakresWykonano
TAK / NIE
Sprawdzenie termorezystorów (np. PT100) 
Sprawdzenie aparatury ochronnej od przeciążeń (np. T-154) 
Sprawdzenie połączeń gwiazda/trójkąt i wyprowadzeń SN/nn 
Sprawdzenie śrub mocujących transformatora do podłoża 
Kontrola momentu dokręcenia śrub na poszczególnych fazach 
Pomiar rezystancji uziemienia 
Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar rezystancji uzwojeń 
Oględziny zewnętrzne transformatora i pomieszczenia stacji 
Czyszczenie transformatora 

Serwis EG System każdorazowo wykonuje:

  • sprawdzenie termorezystorów – czy rezystancja zmierzona na każdym z termorezysterów odpowiada wartością znamionowym dla PT100,
  • sprawdzenie zadziałania przekaźnika T-154 oraz poprawności jego współpracy z cewkami wyzwalającymi na stronie SN lub nn,
  • sprawdzenie czy połączenia gwiazda/trójkąt i wyprowadzenia są prawidłowe i sprawdzenie momentów docisków śrubowych,
  • sprawdzenie czy transformator jest zamocowany prawidłowo i nie istnieje ryzyko jego przemieszczania podczas pracy,
  • sprawdzenie dokręcenia śrub dla poszczególnych faz,
  • pomiar uziemienia stacji – czy uziemienie jest zgodne z pierwotnymi pomiarami i standardami (czy nie uległo uszkodzeniu podczas eksploatacji),
  • pomiar rezystancji izolacji uzwojeń – sprawdzenie stanu izolacji transformatora celem wyeliminowania potencjalnego uszkodzenia z wyniku słabej izolacji,
  • pomiar rezystancji uzwojeń – sprawdzenie rezystancji uzwojeń celem sprawdzenia stanu technicznego transformatora względem pomiarów po jego wyprodukowaniu (niezbędne jest porównanie wyników z pomiarami fabrycznymi oraz ostatnimi jakie były wykonywane),
  • oględziny zewnętrzne pomieszczenia – celem sprawdzenia, czy nie ma śladów zalania lub innych czynników potencjalnie szkodliwych dla prawidłowej pracy urządzenia,
  • oczywiście przed powyższymi czynnościami staramy się oczyścić transformator z kurzu i większego zabrudzenia.

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności wykonujemy audyt BHP celem sprawdzenia wyposażenia niezbędnego w każdej stacji transformatorowej. Po wykonaniu audytu przygotowujemy nieodpłatnie ofertę na ewentualne brakujące wyposażenie.