zwiekszenie-mocy-przylaczeniowejsprawdz-co-musisz-wiedziec

Zwiększenie mocy przyłączeniowej – sprawdź, co musisz wiedzieć

Mówiąc wprost, moc przyłączeniowa jest mocą, którą dysponujesz w instalacji elektrycznej. Oznacza to pełną moc, która powinna wystarczyć dla wszystkich działających w budynku sprzętów elektrycznych. Czasami jednak jest jej za mało. Wówczas trzeba wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Jak to zrobić, kiedy i za ile?

Kiedy wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej?

Dlaczego przyłącze elektryczne i jego właściwa moc są tak ważne? Przy zbyt małej mocy instalacja będzie wybijała korki. Będzie to oznaczało, że mocy w obwodzie jest zbyt mało, by udźwignąć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zwykle w domach zdarza się to:

  • W wyniku silnego obciążenia układu, np. po instalacji systemu klimatyzacji;
  • Po zakupie nowych, energochłonnych sprzętów elektronicznych;
  • Przez zwiększenie liczby domowników lub zmianę charakteru procesu zużycia prądu.

Ile kosztuje zmiana przyłącza elektrycznego?

Zmiany przyłącza elektrycznego i nowa umowa o zwiększenie mocy nie jest dodatkowo płatna. Zwiększenie mocy umownej, która mieściłaby się w granicach dotychczasowej mocy przyłączeniowej, nie powinno skutkować naliczeniem dodatkowych opłat. Jedyna opłata wynikać będzie z iloczynu wartości zamówionej mocy, która zostanie pobrana ponad dotychczasową moc zgodną z taryfą operatora sieci. Przy czym taryfa ta jest dokładnie taka sama, jak w przypadku wykonania nowych przyłączy do budynków niewłączonych w sieć elektryczną.

Umowa o zmianę przyłącza elektrycznego

W przypadku chęci zwiększenia mocy przyłączeniowej, rozwiązania są dwa. Jeśli problemem jest tylko tzw. moc umowna w ramach istniejącego przyłącza, wówczas należy zmienić tylko charakterystykę bezpieczników, a koszty pokryje operator.
Jeśli jednak to cała moc przyłączeniowa jest zbyt niska, wówczas należy przygotować się na większe zmiany w instalacji. Zasadniczo proces zmiany mocy jest identyczny, jak w przypadku przyłączenia nowego budynku do sieci. Wówczas należy złożyć odpowiedni dokument dostępny u operatora, a w rubryce ?cel? wpisać zmianę mocy.