Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

801 005 885
22 160 55 55

Infolinia czynna:

pon-pt: 8:00 - 20:00
sobota: 9:00 - 15:00

Pobierz dane na telefon

Zabezpieczenia w polu transformatorowym rozdzielnic średniego napięcia

Zabezpieczenia w polu transformatorowym rozdzielnic średniego napięcia

Data dodania: 2019-08-28
Autor:

Pole transformatorowe w rozdzielnicy średniego napięcia (SN) jest polem odpływowym z którego zasilana jest strona SN transformatora. Jego zadaniem jest:
- umożliwienie ręcznego i/lub zdalnego sterowania zasilaniem transformatora,
- zabezpieczenie transformatora od skutków niepożądanych zjawisk (różnego rodzaju zwarcia, przeciążenia itd.).
Rodzaj stosowanego zabezpieczenia w polu zależy od rodzaju aparatu łączeniowego zainstalowanego w tym polu oraz wymagań Klienta i/lub Zakładu Energetycznego.
W zależności od mocy i napięcia znamionowego strony SN transformatora w polach transformatorowych rozdzielnic stosowane są dwa podstawowe rodzaje aparatów łączeniowych: rozłączniki i wyłączniki.

W przypadku rozłączników wykonują one role tylko łączeniową, a rolę zabezpieczenia nadprądowego w polu odgrywa podstawa bezpiecznikowa. Ograniczenia techniczne na stosowanie powyższej kombinacji nakładają prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych - maksymalny stosowany prąd wkładki wynosi 100A. Dobór wkładki odbywa się przez projektanta, a podstawą do tego jest prąd znamionowy strony SN transformatora. Natomiast ograniczenia formalne nakładają również Zakłady Energetyczne - niektóre na przykład nie pozwalają na stosowanie w polach transformatorowych rozłączników z podstawą bezpiecznikową w przypadku mocy znamionowej transformatora powyżej 1000 kVA. Poniżej w tabeli 1 znajdują się zalecane do stosowania prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych w zależności od mocy znamionowej i napięcia znamionowego po stronie SN transformatora (jednocześnie podkreślamy, że poniższa tabela nosi charakter rekomendacyjny).

Napięcie znamionowe strony SN transformatora, kV

Moc znamionowa transformatora, kVA

100

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

6

25

31,5

40

50

63

80

80

100

-

-

-

-

10

16

25

25

31,5

40

50

63

63

80

100

-

-

15

10

16

20

20

25

31,5

40

50

63

63

80

100

20

10

16

16

16

25

25

31,5

40

50

63

63

80

Tabela 1. Zalecane do stosowania prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych dla podstaw bezpiecznikowych w polach transformatorowych rozdzielnic SN.

Dodatkową ochronę transformatora uzyskuje się poprzez stosowanie w transformatorze osobnego zabezpieczenia (np. termicznego), które samo w sobie nie jest częścią wyposażenia rozdzielnicy SN ale może z nim współpracować. Współpraca ta polega na wyposażeniu aparatu łączeniowego w polu transformatorowym w cewkę wybijakową, która by po otrzymaniu sygnału na wyłączenie z zabezpieczenia termicznego transformatora wykonywałaby operację otwarcia obwodu.

W przypadku gdy moc znamionowa i napięcie strony SN transformatora nie pozwalają na stosowanie rozłącznika z podstawą bezpiecznikową, w polu transformatorowym stosowany jest wtedy wyłącznik wraz z zabezpieczeniem zintegrowanym pola SN. W tym przypadku sygnał na otwarcie obwodu jest przekazywany do cewki wyzwalającej wyłącznika z zabezpieczenia pola SN. W zależności od wymagań Klienta i Zakładu Energetycznego zabezpieczenia pola SN (jeżeli nie brać pod uwagę tylko pole transformatorowe) może posiadacz wielu funkcji: np. zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie nad i podnapięciowe, zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenia silników itd.). W przypadku standardowego pola transformatorowego wyłącznikowego jest stosowane zabezpieczenie z funkcjami wymienionymi w tabeli 2.

Nazwa funkcji

Kod ANSI

Kod IEC

Zabezpieczenie nadprądowe bezkierunkowe

50/51

3I>/3I>>/3I>>>

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

50N/51N

Io>>/Io>

Tabela 2. Lista standardowych funkcji zabezpieczenia w polu transformatorowym SN.

Przekaźnik zabezpieczeniowy pola SN może być również połączony z przekaźnikiem zabezpieczeniowym transformatora.

Zabezpieczenia w rozdzielnicach SN to jest dość złożony temat i konkretne rozwiązanie zależy od wymagań Klienta i/lub Zakładu Energetycznego oraz od wymagań technicznych konkretnego obiektu. W każdym przypadku zespół EG System jest gotów doradzić w doborze konfiguracji i wyposażenia rozdzielnicy SN.

Autor: Yurii Sihida
Specjalista ds. Technicznych firmy EG System Sp. z o.o. Sp. k.

Zobacz nasz ostatni wpis: Dobór wentylacji w transformatorach suchych żywicznych

Zabezpieczenia w polu transformatorowym rozdzielnic średniego napięcia