Zabezpieczenia w polu transformatorowym rozdzielnic średniego napięcia - EG System

Zabezpieczenia w polu transformatorowym rozdzielnic średniego napięcia

Pole transformatorowe w rozdzielnicy średniego napięcia (SN) jest polem odpływowym z którego zasilana jest strona SN transformatora. Jego zadaniem jest:
– umożliwienie ręcznego i/lub zdalnego sterowania zasilaniem transformatora,
– zabezpieczenie transformatora od skutków niepożądanych zjawisk (różnego rodzaju zwarcia, przeciążenia itd.).
Rodzaj stosowanego zabezpieczenia w polu zależy od rodzaju aparatu łączeniowego zainstalowanego w tym polu oraz wymagań Klienta i/lub Zakładu Energetycznego.?W zależności od mocy i napięcia znamionowego strony SN transformatora w polach transformatorowych rozdzielnic stosowane są dwa podstawowe rodzaje aparatów łączeniowych: rozłączniki i wyłączniki.

W przypadku rozłączników wykonują one role tylko łączeniową, a rolę zabezpieczenia nadprądowego w polu odgrywa podstawa bezpiecznikowa. Ograniczenia techniczne na stosowanie powyższej kombinacji nakładają prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych – maksymalny stosowany prąd wkładki wynosi 100A. Dobór wkładki odbywa się przez projektanta, a podstawą do tego jest prąd znamionowy strony SN transformatora. Natomiast ograniczenia formalne nakładają również Zakłady Energetyczne – niektóre na przykład nie pozwalają na stosowanie w polach transformatorowych rozłączników z podstawą bezpiecznikową w przypadku mocy znamionowej transformatora powyżej 1000 kVA. Poniżej w tabeli 1 znajdują się zalecane do stosowania prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych w zależności od mocy znamionowej i napięcia znamionowego po stronie SN transformatora (jednocześnie podkreślamy, że poniższa tabela nosi charakter rekomendacyjny).

Tabela 1. Zalecane do stosowania prądy znamionowe wkładek bezpiecznikowych dla podstaw bezpiecznikowych w polach transformatorowych rozdzielnic SN.

Dodatkową ochronę transformatora uzyskuje się poprzez stosowanie w transformatorze osobnego zabezpieczenia (np. termicznego), które samo w sobie nie jest częścią wyposażenia rozdzielnicy SN ale może z nim współpracować. Współpraca ta polega na wyposażeniu aparatu łączeniowego w polu transformatorowym w cewkę wybijakową, która by po otrzymaniu sygnału na wyłączenie z zabezpieczenia termicznego transformatora wykonywałaby operację otwarcia obwodu.

W przypadku gdy moc znamionowa i napięcie strony SN transformatora nie pozwalają na stosowanie rozłącznika z podstawą bezpiecznikową, w polu transformatorowym stosowany jest wtedy wyłącznik wraz z zabezpieczeniem zintegrowanym pola SN. W tym przypadku sygnał na otwarcie obwodu jest przekazywany do cewki wyzwalającej wyłącznika z zabezpieczenia pola SN. W zależności od wymagań Klienta i Zakładu Energetycznego zabezpieczenia pola SN (jeżeli nie brać pod uwagę tylko pole transformatorowe) może posiadacz wielu funkcji: np. zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie nad i podnapięciowe, zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenia silników itd.). W przypadku standardowego pola transformatorowego wyłącznikowego jest stosowane zabezpieczenie z funkcjami wymienionymi w tabeli 2.

Tabela 2. Lista standardowych funkcji zabezpieczenia w polu transformatorowym SN.

Przekaźnik zabezpieczeniowy pola SN może być również połączony z przekaźnikiem zabezpieczeniowym transformatora.

Zabezpieczenia w rozdzielnicach SN to jest dość złożony temat i konkretne rozwiązanie zależy od wymagań Klienta i/lub Zakładu Energetycznego oraz od wymagań technicznych konkretnego obiektu. W każdym przypadku zespół EG System jest gotów doradzić w doborze konfiguracji i wyposażenia rozdzielnicy SN.

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.