Wykonanie instalacji uziemiającej wokół stacji transformatorowej kontenerowej - EG System

Wykonanie instalacji uziemiającej wokół stacji transformatorowej kontenerowej

W jednym z poprzednich artykułów opisaliśmy wytyczne odnośnie prawidłowego posadowienia stacji, kolejną kluczową sprawą w przypadku prawidłowego montażu stacji jest wykonanie instalacji uziemiającej.
Według wytycznych naszego Partnera uziemienie powinno być wykonane w następujących krokach:
a) w oparciu o aktualne przepisy należy określić wymaganą wartość uziemienia stacji;
b) wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1m od zarysu stacji na głębokości 0,8m;
c) do uziomu otokowego przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochronnego SN oraz przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;
d) uziom otokowy należy połączyć z:

  • dostępnym uziomem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym zgodnie
  • z aktualnymi przepisami;
  • dostępną szyną wyrównawczą lub zaciskiem wyrównawczym pobliskiego budynku do którego są przyłączone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje znajdujące się w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli uziom fundamentowy budynku połączony jest z szyną wyrównawcza niema potrzeby prowadzenia dwóch przewodów uziomowych do uziomu otokowego stacji;
    e) po ułożeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powłok lub żył powrotnych dokonać pomiaru rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej małoprądowej. Zwraca się uwagę że w warunkach miejskich o dużym zagęszczeniu uziomów naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik typu IMU) jest nie właściwe a uzyskane wyniki nie są wiarygodne;
    f) otrzymany wynik pomiarów porównać z wartością wcześniej określoną i w przypadku gdy wartość wcześniej zmierzona będzie większa od wartości dopuszczalnej (co może zaistnieć niezmiernie rzadko) należy podjąć decyzje o przystąpieniu do wykonania uziomów pionowych.

W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy rozbudować uziom otokowy o uziomy pionowe. Ilość uziomów pionowych należy dobrać w zależności od wyników pomiarów.

EG System posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu realizacjach co gwarantuje, że prace zostaną zakończone z sukcesem i gwarancją jakości.
Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty EG System od projektu po sprawnie działającą instalacje elektryczną.

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.