Stacja transformatorowa a bezpieczeństwo użytkowania - EG System

Stacja transformatorowa a bezpieczeństwo użytkowania

Stacje transformatorowe są odpowiedzialne za dystrybucję energii elektrycznej na dużych odległościach. Przy ich wykorzystaniu istnieje możliwość rozdzielenia energii przy różnych poziomach napięć. Wszystkie prace związane z prądem niosą za sobą ryzyko wystąpienia możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia. Niezwykle ważne jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania dla osób obsługujących stacje.

Stacje transformatorowe – jakie są możliwe zagrożenia?

Nie zawsze istnieje możliwość zamontowania stacji w miejscach niezabudowanych. Często w bliskim otoczeniu ludzi, gdzie zawsze zachodzi ryzyko zbliżenia się ich do lokalizacji stacji. Nie zmienia to faktu, że sama stacja transformatorowa zostaje właściwie zabezpieczona i odgrodzona od dostępu osób postronnych. Najczęstszym zagrożeniem w obrębie stacji mogą być prądy zwarciowe. Tego rodzaju awaria powstaje w wyniku zwarć (np. łukowych), stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla osób obsługujących stacje transformatorowe. Przyczyn powstawania awarii może być wiele. Może to być niewłaściwy montaż, starzenie się elementów czy nieprawidłowości konstrukcyjne. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie pełnej ochrony w zakresie wystąpienia możliwych zagrożeń.

Bezpieczna obsługa stacji transformatorowej

Zakres obsługi stacji transformatorowych zawsze zostaje określony w instrukcji obsługi, która jest dołączona do stacji. Zawartość instrukcji zostaje określona normą. Musi ona zawierać informacje odnoszące się do sposobu montażu stacji, jak i sposobów podłączenia do sieci. Z uwzględnieniem wymagań do przestrzeni wokół stacji instalacji uziemienia. Instrukcję obsługi zawierają w sobie informacje dotyczące wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji transformatorowej oraz wskazaniem niezbędnych osprzętów, mających wpływ na ich właściwą pracę. Ponadto w instrukcji określa się zasady postępowania wobec zużytych elementów stacji oraz jej żywotność. Zostaje wskazany również zakres i częstotliwość przeglądów oraz niezbędnych kontroli. Wszystkie informacje są niezbędne do bezpiecznej obsługi stacji transformatorowych.