sygnalizacja obecności napięcia - EG System

Przykładowe rozwiązanie sygnalizacji obecności napięcia w rozdzielnicy średniego napięcia

Rozdzielnicy średniego napięcia zarówno jak i każdy element systemu elektroenergetycznego muszą nie tylko spełniać swoją podstawową funkcję (rozdział energii elektrycznej), ale jednocześnie zapewniać maksymalne bezpieczeństwo pracy i obsługi. Jakiekolwiek prace związane z obsługą oraz czynnościami konserwacyjnymi w rozdzielnicach SN, które wymagają dostępu do części wewnętrznych rozdzielnicy, nie mogą być wykonywane pod napięciem. Standardowo personel wykonujący prace związane z instalacjami elektrycznymi ma urządzenia przenośne wskazujące obecność lub brak napięcia w badanym obwodzie – wskaźniki obecności napięcia. W przypadku obwodów średniego napięcia wskaźniki te są często montowane w drążkach izolacyjnych (dostępne również w sklepie internetowym EG System). W przypadku instalacji wewnętrznych stosowanie drążków jest nieco utrudnione ze względu na ich rozmiar. Więc w rozdzielnicach SN stosowane są wbudowane wskaźniki obecności napięcia.

Większość systemów indykacji obecności napięcia jest oparta na tzw. dzielnikach napięciowych. Dzielnik napięcia jest urządzeniem, które pozwala na uzyskanie obniżonej wartości napięcia na wyjściu dzielnika w stosunku do wartości napięcia wejściowego. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów takich urządzeń są potencjometry (stosowane na przykład w pokrętłach regulacji głośności w systemach dźwiękowych), które należą do dzielników napięcia rezystancyjnych. W obwodach średniego napięcia w przypadku dzielników rezystancyjnych pojawia się problem znacznego nagrzewania rezystorów, który jest skutkiem z poborem mocy czynnej z obwodu. Powyższy problem rozwiązywany jest zamianą rezystorów na na kondensatory. W takim przypadku urządzenie nazywa się pojemnościowym dzielnikiem napięcia. Schematy elektryczne dzielników napięcia typu rezystancyjnego i pojemnościowego przedstawione są na rys. 1a i 1b odpowiednio.

Rysunek 1 – Schematy elektryczne dzielników napięcia: a) rezystancyjnego, b) pojemnościowego.

W rozdzielnicach SN część w celu optymalizacji przestrzeni wewnątrz rozdzielnicy kondensatory części pierwotnej C1 często są wbudowywane w izolatory podtrzymujące szyny rozdzielnicy – w takim przypadku takie izolatory nazywane są izolatorami reaktancyjnymi. Kondensatory C2 standardowo montowane są w przedziale obwodów wtórnych, w którym znajduje się również sam wskaźnik obecności napięcia, podłączany do obwodu wtórnego dzielnika.

Podstawowymi elementami sygnalizacyjnymi wskaźnika obecności napięcia są lampki, które podłączone są bezpośrednio do obwodu wtórnego każdej fazy (L1, L2 i L3). W przypadku obecności napięcia w obwodzie pierwotnym (tzn. na szynach rozdzielnicy SN) lampki będą się świecić. Dodatkowymi elementami wskaźników obecności napięcia są gniazda, pozwalające na możliwość sprawdzenia obecności napięcia za pomocą urządzenia przenośnego oraz umożliwiające podłączenie uzgadniacza faz, służącego do sprawdzenia zgodności faz w oddzielnych odwodach. Często we wskaźnikach są stosowane dodatkowe zabezpieczenia przepięciowe (na przykład iskierniki gazowe).

Wskaźniki obecności nie są konstrukcyjnie skomplikowanymi urządzeniami, ale jednocześnie posiadają bardzo ważną funkcję zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego rozdzielnice średniego napięcia. Rozdzielnice SN produkcji Contactplasma dostępne w ofercie EG System (w izolacji powietrznej zarówno jak i w izolacji SF6) w konfiguracji bazowej polach zasilających i odpływowych posiadają wskaźniki obecności napięcia. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących rozdzielnic SN z naszej oferty prosimy o zapoznanie się z katalogami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej (https://www.egsystem.pl/rozdzielnice-sn).

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.