Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych - EG System

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych

Przeprowadzanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i energetycznych stanowi obowiązek nałożony na właścicieli budynków. Muszą się one odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat, w niektórych przypadkach raz w roku, co wskazuje ustawa o prawie budowlanym. Sprawdzenie stanu technicznego oraz w dalszej kolejności przydatności budynku do eksploatacji, stanowi podstawowy cel kontroli. Do przeprowadzania przeglądów konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień.

Instalacje elektryczne – przyjrzymy się bliżej

Podczas przeglądu okresowego instalacji elektrycznej, sprawdza się instalację elektryczną, jak również urządzenia elektryczne. W trakcie oględzin zwraca się uwagę na kondycję widocznych elementów instalacji. Szybko można ocenić stan mocowań, przewodów, osłon, całego osprzętu wchodzącego w skład instalacji elektrycznej. Kontroli podlegają również napisy ostrzegawcze i informacyjne. Sprawdzeniu podlega sposób podłączenia urządzeń, jak również czy zostały zachowane odległości przewidziane w przepisach.

Pomiar parametrów instalacji elektrycznej gwarancją sprawności i bezpieczeństwa

Gdy już oględziny zostaną przeprowadzone, przechodzi się do dokonania pomiarów. Pomiary realizowane są w zakresie:
? Skuteczności ochrony przewodów. Pomiar urządzeń zabezpieczających, na które składa się wkładka topikowa i wyłącznik nadmiarowo prądowy.
? Diagnostyki wyłączników różnicowo prądowych, odpowiedzialnych za odcięcia zasilania w chwili porażenia prądem.
? Pomiaru oporu elektrycznego izolacji. Dokonuje się sprawdzenia poziomu izolacji przewodów elektrycznych.
? Sprawdzenia przyrządów zabezpieczających, odpowiedzialnych za odłączenie zasilania w chwili, gdy dojdzie do powstania napięcia na obudowach metalowych urządzeń.

Przegląd okresowy zostaje zakończony protokołem, który wskazuje czas kolejnego przeglądu, zalecenia i wskazania ustalone podczas przeprowadzania kontroli i pomiarów.

Kontrole okresowe pomagają uniknąć sytuacji kryzysowej, gdy dochodzi do poważnych awarii urządzeń a w konsekwencji wypadków. W najgorszym przypadku do powstania pożaru i zagrożenia życia. Jest to szczególnie ważne dla zachowania bezpieczeństwa, dlatego też dokonywanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznych jest obowiązkowe. Posiadanie aktualnych przeglądów wymagane jest także przez firmy ubezpieczeniowe.

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.