Montaż stacji transformatorowej - EG System

Montaż stacji transformatorowej

Na stację transformatorową składa się zespół urządzeń, które tworzą i rozdzielają energię elektryczną. Znajdując się w jednym pomieszczeniu lub na wspólnej konstrukcji, uzupełnione o inne pomocnicze urządzenia, tworzą całość. Transformatory znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba dopasowania parametrów zasilania do parametrów odbiornika. Transformatory umożliwiają przesyłanie energii elektrycznej na dużych odległościach.

Montaż stacji transformatorowej z gwarancją właściwego zasilania

Montaż stacji transformatorowej odbywa się według schematu. Prace konstruktorskie wykonuje się według kolejności, zaczynając od montażu transformatora. Strona DN transformatora musi stać w linii prostej osi drzwi od brzegu przegrody siatkowej. W kolejnym kroku przechodzi się do wykonania zespoleń łączących transformator z rozdzielnicą SN oraz połączeń z rozdzielnicą nn. Do połączeń wykorzystuje się przewody stosownie według wskazań producenta stacji transformatorowej. Mogą to być przewody z mostem szynowym lub giętkie. W montażu przewodów wykorzystuje się uchwyty producenta. Ostatni etap instalacji stacji transformatorowej, to przygotowanie połączeń między uziemieniem wewnętrznym a zewnętrznym.

Bezpieczeństwo według norm i przepisów prawa

Montaż stacji transformatorowej powinien być przeprowadzony ściśle według obowiązujących przepisów. Decyzje dotyczące wyboru elementów do montażu o zwiększonych parametrach, muszą być wskazywane przez projektanta lub realizatora. Podczas pomiarów wypadkowej rezystancji stacji wykorzystuje się metodę małoprądową. Pomiary wykonane za pomocą tej metody oddają najbardziej wiarygodne wskaźniki. W sytuacji, gdy pojawiają się trudne warunki uziemienia stacji transformatorowej, zaleca się wykonanie indywidualnych projektów.

Montaże stacji transformatorowych przeprowadzane są przez wykwalifikowane firmy, które posiadają stosowne uprawnienia i doświadczenie. Dobór odpowiedniego wariantu stacji, lokalizacji z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej oraz możliwości konfiguracyjnych, stanowią podstawowe czynniki uwzględniane przed montażem stacji transformatorowej. Po zamontowaniu stacji, przeprowadzane są badania. Dokonanie stosownych pomiarów, pozwala potwierdzić przydatność i sprawność stacji transformatorowej do pracy.
W EG System z powodzeniem montujemy stacje transformatorowe na terenie całego kraju. Nasze realizacje sprawdzisz tutaj.

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EGSystem sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.