Realizacja stacji transformatorowej dla fotowoltaiki – co warto wiedzieć

Mając za sobą szereg realizacji związanych ze stacjami transformatorowymi (w tym dla fotowoltaiki) wiemy co należy po kolei robić w przypadku takiego zadania.
Każdy potencjalny Inwestor po przeliczeniu jakiej mocy planuje wykonać instalacje w pierwszej kolejności powinien udać się do lokalnego zakładu energetycznego celem otrzymania warunków przyłączeniowych. Może okazać, się, że jego zamierzona inwestycja musi zostać ograniczona do mniejsze mocy, jednak najczęściej energetyka przychyla się do danej mocy przyłączeniowej. Co istotne w warunkach przyłączeniowych Inwestor otrzymuje szereg informacji niezbędnych do dalszego procedowania Inwestycji związanej z przyłączem, otrzymuje również orientacyjną datę w jakiej zakład energetyczny deklaruje gotowość do przyłączenia takiego podmiotu.
Po otrzymaniu warunków przyłączeniowych Inwestor powinien przejść do wykonania projektu budowlanego oraz niezbędnych uzgodnień w zakładzie energetycznym. Projekt budowlanym samego przyłącza powinien obejmować projekt linii kablowej SN i projekt stacji, coraz częściej Inwestorzy jednak łączą to z projektem budowlanym całej inwestycji. Osobnym tematem jest uzgodnienie projektu stacji, obwodów wtórnych i układu pomiarowego w zakładzie energetycznym.
Mając już prace projektowe za sobą można przejść do realizacji takiej inwestycji. Oczywiście na samym wstępie należy zamówić odpowiednie komponenty. Z wyprzedzeniem powinno się zamówić stację transformatorową oraz transformator, to na te urządzenia termin oczekiwania jest najdłuższy. Sam montaż urządzeń uzależniony jest od długości linii kablowej SN, ponieważ samą stację montuje się kilka dni. Po wykonaniu etapu montażu następuje etap odbiorów w zakładzie energetycznym, tutaj wszystko zależy od przychylności zakładu energetycznego oraz od rzetelności wykonania zadania (w przypadku stwierdzenia błędu przez komisję odbierająca, terminy odbiorów się wydłużają). Po skutecznym odbiorze otrzymujemy zgodę na podłączenie do sieci, wcześniej zakład montuje liczniki energii.

Wydawało by się po powyższym opisie, że realizacja takiej inwestycji to nie jest taka straszna rzecz i tak właśnie jest w szczególności, jeżeli powierzy się to sprawdzonej firmie taka jak nasza. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dedykowaną do farm fotowoltaicznych.