Bezpłatny audyt BHP od EG System - EG System

Bezpłatny audyt BHP od EG System

Audyt sprzętu w stacjach transformatorowych

W ramach organizowanego przez EG System programu ?Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń w stacjach transformatorowych? możesz skorzystać z bezpłatnego audytu BHP w swoim obiekcie. Nasza akcja powstała w odpowiedzi na Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013, poz. 492).

BHP w ustawodawstwie polskim

Zgodnie z rozporządzeniem ?zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?. Każda osoba zatrudniona przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu, powinna być wyposażona w sprzęt ochronny, zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycznym, oddziaływaniem łuku elektrycznego i urazami mechanicznymi. W przypadku stacji transformatorowych są to dwie grupy urządzeń elektrycznych ? średniego napięcia i niskiego napięcia. Zarówno dla pierwszych, jak i drugich z nich obowiązuje inny sprzęt ochronny związany z poziomem izolacji napięcia. To pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy pracownika, a nie zakład energetyczny. Dlatego to obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie kadry w odpowiedni sprzęt BHP stacji transformatorowej.

Korzyści z programu EG dla przedsiębiorców

Nasz program stworzyliśmy, by umożliwić właścicielom firm z różnych sektorów rynku weryfikację zgodności prac przebiegających w obrębie ich obiektów z BHP. EG System nieodpłatnie przeprowadzi audyt sprzętu w stacjach transformatorowych, by w razie potrzeby można było skorygować niewłaściwości i uzyskać prawidłowe wyposażenie. Udzielimy także doradztwa technicznego poddanej audytowi firmie. W ramach programu Klienci otrzymają rabat w wysokości 12% na akcesoria BHP (m.in. uziemiacze i drążki) w sklepie internetowym www.egsystem-sklep.pl.