Przygotowanie wykopu oraz posadowienie stacji transformatorowych kontenerowych

Data dodania: 27.12.2019r.

Kluczową kwestią związaną z prawidłowym montażem stacji, a co za tym idzie dalszą eksploatacją stacji transformatorowej jest jej prawidłowe posadowienie.
Prace monterskie rozpoczyna się od wykopu, który należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i projektem zagospodarowania terenu. Oczywiście miejsce stacji powinno zostać wytyczone przez geodetę. Oczywiście podczas wykonywania wykopu szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce wprowadzenia kabli SN i nN zostawiając odpowiednio miejsca na promień gięcia tych kabli. Od strony ZKSN ściana wykopu powinna wynosić co najmniej 1m a z pozostałych stron co najmniej 0,4m. Oczywiście w wykopie należy ułożyć uziom, szerzej o doborze odpowiedniego uziomu zostanie opisane w kolejnym artykule.
Pod fundament stacji należy wykonać stabilizację gruntu w postaci podsypki piaskowo-żwirowej o grubości około 200mm. Oczywiście całość musi być ubita, wypoziomowana i odpowiednio zagęszczona (w zależności od gruntu).
Na tak przygotowany wykop stawia się najpierw fundament a następnie pozostałą część stacji. Po wprowadzeniu uziemienia i kabli wykop należy zasypać piaskiem zagęszczając go co około 20cm. Po zasypaniu zaleca się obłożenie dokoła stacji płyt chodnikowych lub kostki brukowej. Opisana powyżej procedura dotyczy gruntów standardowych, jednak każdorazowo sposób posadowienia należy dostosować do wymogów projektu.

Jak widać z powyższego opisu posadowienie stacji nie powinno przysparzać problemu, oczywiście najlepiej do montażu stacji skorzystać z profesjonalistów. EG System posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu realizacjach co gwarantuje, że prace zostaną zakończone z sukcesem i gwarancją jakości.

Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty EG System od projektu po sprawnie działającą instalacje elektryczną.

Zobacz nasz ostatni wpis: Transformator - czym jest i jak działa?

Wykop i posadowienie stacji transformatorowych kontenerowych