Praca

 1. Home
 2. /
 3. Praca
EG System stale się rozwija. Poszerzamy ofertę, podwyższamy standardy i powiększamy nasz zespół. By nie tylko utrzymać pozycję na rynku energetycznym, lecz podnosić ją z miesiąca na miesiąc, szukamy kolejnych specjalistów. Oferujemy pracę w rozwojowej branży, możliwość rozwoju i regularnego podnoszenia swoich kompetencji. Atrakcyjne warunki stabilnego zatrudnienia i pozytywna atmosfera to dla nas coś więcej niż słowa.

Ogłoszenia rekrutacyjne:

Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Miejsce pracy: Białystok, Gdańsk, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Warszawa

Opis stanowiska:

 • Jeśli jesteś mistrzem w sztuce sprzedaży, dla którego każda transakcja to kolejny krok na drodze do sukcesu, znajdujesz radość w budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami, pomagając im znaleźć idealne rozwiązania dla ich potrzeb

 • Wyzwania to Twój codzienny chleb, a satysfakcja klienta jest Twoją motywacją do działania.

 • To może właśnie Ciebie szukamy do naszego zespołu handlowego.

 • W naszym zespole ceni się nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim dojrzałość emocjonalną i życiową. Rozumiemy, że prawdziwa sprzedaż opiera się na szczerej trosce o potrzeby klientów, a nie na manipulacji czy tanich chwytach marketingowych. Dlatego nasze relacje z klientami kształtujemy w duchu NieSprzedawania, co oznacza autentyczne wsparcie i budowanie trwałych więzi.

Oczekujemy:

 • Twoje doświadczenie i umiejętności pokrywają się z wymaganiami pierwszej części ogłoszenia.

 • Masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprzedaży B2B, zwłaszcza w obszarze energetycznym lub pokrewnym, gdzie Twoimi klientami byli przedsiębiorcy i właściciele firm.

 • Posiadasz solidne umiejętności sprzedażowe oparte na sprawdzonych metodach, np. Zasady Sandlera lub inne podobne techniki sprzedaży.

 • Rozumiesz specyfikę i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w zakresie branży energetycznej.

 • Twoja postawa i sposób pracy są zgodne z kulturą i wartościami EG System; prosimy o zapoznanie się z naszymi wartościami firmowymi i ocenę, czy pasujesz do naszego zespołu https://www.egsystem.pl/Standardy-zachowan-pracownika-EG-System.pdf.

 • Jesteś gotów na obecność w naszym biurze w okresie wdrożenia przez około 2 tygodnie, a następnie uczestniczyć w szkoleniach 2 dni w miesiącu, co jest kluczowe dla Twojego rozwoju i integracji z zespołem.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne Wynagrodzenie Podstawowe: startując od 7.000 (brutto) na umowie o pracę z możliwością wzrostu do 8.500 po okresie wdrożenia (4-5 miesięcy), z perspektywą dalszego wzrostu w zależności od osiąganych wyników i rozwoju kompetencji.
 • Czytelny i prosty system premiowy: Twoje premie mogą nawet kilkukrotnie zwiększyć Twoje wynagrodzenie podstawowe, wszystko zależy od osiąganych wyników przez Ciebie.
 • Stabilna Forma Zatrudnienia: umową o pracę.
 • Wsparcie Narzędziowe: zapewniamy nowoczesne narzędzia pracy, w tym samochód nie starszy niż 2 lata, laptop marki Apple (MacBook Air), telefon komórkowy i profesjonalne słuchawki.
 • Zrównoważony Czas Pracy: stałe godziny pracy biurowej (8.00-16.00, poniedziałek-piątek), bez konieczności pracy w nadgodzinach czy weekendy oraz elastyczny czas pracy zdalnej (w terenie) to Ty decydujesz o której zaczynasz i o której kończysz spotkania z klientami.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EG System Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44, NIP: 5213552105, REGON: 142192802;.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo pod adresem zarzad@egsystem.pl

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 • na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie danych przewidzianych kodeksem pracy,
 • na podstawie zgody w zakresie danych wykraczających poza zakres danych przewidziany kodeksem pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku zawarcia w dokumentach danych z zakresu przewidzianego w art. 9 RODO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku udostępnienia danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe:

 • mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora: usługi hostingu pocztyusługi obsługi IT
 • będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, planowany czas zakończenia rekrutacji: 60 dni,
 • w przypadku udzielenia zgody na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,
 • mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi liderzy:

Prezes Zarządu

Marcin Liebchen

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Zięba

Dyrektor Działu Technicznego

Radosław Ciemniewski

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Joanna Wojtalewicz

Dyrektor Działu IT

Łukasz Kowalski

Dyrektor Działu FINANSOWEGO

Natalia Walczak

DYREKTOR DZIAŁU REALIZACJI

Justyna Osówniak