Praca

 1. Home
 2. Praca

EG System stale się rozwija. Poszerzamy ofertę, podwyższamy standardy i powiększamy nasz zespół. By nie tylko utrzymać pozycję na rynku energetycznym, lecz podnosić ją z miesiąca na miesiąc, szukamy kolejnych specjalistów. Oferujemy pracę w rozwojowej branży, możliwość rozwoju i regularnego podnoszenia swoich kompetencji. Atrakcyjne warunki stabilnego zatrudnienia i pozytywna atmosfera to dla nas coś więcej niż słowa.

Ogłoszenia rekrutacyjne:

Asystentka Działu Realizacji

Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Realizacja zamówień klientów w zakresie silnoprądowym.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z klientem w procesie obsługi zamówienia.
 • Współpraca z Działem Handlowym w celu weryfikacji zamówień i umów.
 • Stały kontakt z dostawcami i producentami.
 • Koordynacja dostaw krajowych i zagranicznych.
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej dla zamówień.
 • Raportowanie/przygotowywanie analiz dotyczących obsługiwanych zamówień.
 • Przyjmowanie i obsługa reklamacji.

Oczekujemy:

 • Znajomość obsługi komputera (bardzo dobra znajomość programu MS Excel).
 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem realizacji zamówień.
 • Znajomość procesu fakturowania.
 • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie podstawowym.

Oferujemy:

 • Umowę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Wsparcie doświadczonego zespołu oraz szkolenia.
 • Nowoczesny system komunikacji i zarządzania kontaktem z klientem (CMS).
 • Sprzęt IT oraz telefon komórkowy bez limitu rozmów.
 • Miłą i przyjazną atmosferę w młodym zespole.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Kart MultiSport.
 • Przejrzyste systemy premiowe.
 • Praca w godzinach 8:00 – 16:30.
 • Nowoczesne biuro usytuowane w centrum miasta.

Specjalista ds. kluczowych klientów

Miejsce pracy: Home office

Opis stanowiska:

 • Realizowanie postawionych celów sprzedażowych
 • Koordynacja inwestycji w podległym regionie 
 • Opieka nad aktualnymi klientami i pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych 
 • Prowadzenie negocjacji na różnych etapach procesu inwestycyjnego
 • Sprzedaż produktów i usług zgodnie ze standardami firmy

Oczekujemy:

 • Doświadczenie minimum 1 rok na podobnym stanowisku w branży inwestycyjnej / przemysłowej 
 • Znajomość rynku branży elektroenergetycznej będzie dodatkowym atutem 
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Motywacja i konsekwencja w dążeniu do celu
 • Gotowość do częstych podróży służbowych 
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Bezpłatne szkolenia, możliwość bezpłatnego kursu j. angielskiego.
 • Narzędzia pracy: samochód służbowy, iPhone, komputer przenośny Apple.
 • Przejrzyste zasady wynagrodzenia dodatkowo premiujące osiągane wyniki.
 • Wsparcie doświadczonego zespołu oraz szkolenia sprzedażowe i techniczne.
 • Samochód służbowy
 • Nowoczesny system komunikacji i zarządzania kontaktem z klientem (CMS).
 • Miłą atmosferę w młodym zespole.
 • Prywatną opiekę medyczną.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EG System Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44, NIP: 5213552105, REGON: 142192802;.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo pod adresem zarzad@egsystem.pl

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 • na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie danych przewidzianych kodeksem pracy,
 • na podstawie zgody w zakresie danych wykraczających poza zakres danych przewidziany kodeksem pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku zawarcia w dokumentach danych z zakresu przewidzianego w art. 9 RODO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku udostępnienia danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe:

 • mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora: usługi hostingu pocztyusługi obsługi IT
 • będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, planowany czas zakończenia rekrutacji: 60 dni,
 • w przypadku udzielenia zgody na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,
 • mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi liderzy:

Prezes Zarządu

Marcin Liebchen

Dyrektor Działu Handlowego

Bartosz Zięba

Dyrektor Działu Technicznego

Radosław Ciemniewski

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Joanna Wojtalewicz

Dyrektor Działu IT

Łukasz Kowalski

Scroll to Top