Praca

 1. Home
 2. /
 3. Praca

EG System stale się rozwija. Poszerzamy ofertę, podwyższamy standardy i powiększamy nasz zespół. By nie tylko utrzymać pozycję na rynku energetycznym, lecz podnosić ją z miesiąca na miesiąc, szukamy kolejnych specjalistów. Oferujemy pracę w rozwojowej branży, możliwość rozwoju i regularnego podnoszenia swoich kompetencji. Atrakcyjne warunki stabilnego zatrudnienia i pozytywna atmosfera to dla nas coś więcej niż słowa.

Ogłoszenia rekrutacyjne:

Asystent / Asystentka Działu Technicznego

Miejsce pracy: Łódź, Poznań

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie materiałów technicznych dla działu technicznego i handlowego.

 • Przygotowywanie ofert techniczno-handlowych (po odpowiednim wdrożeniu).

 • Optymalny dobór asortymentu w zakresie oferowanych usług.

 • Tłumaczenia materiałów technicznych.

 • Wsparcie działu handlowego w przygotowywaniu materiałów technicznych.

Oczekujemy:

 • Znajomość języka angielskiego (technicznego).

 • Obsługi AutoCAD (lub pokrewne) w stopniu podstawowym.

 • Umiejętność obsługi MS Office (lub pokrewne).

 • Dobrej organizacji na stanowisku pracy.

 • Wykształcenie techniczne – Elektrotechnika bądź pokrewne.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez refundowane szkolenia
 • Prace w naszym oddziale w Poznaniu na ul. Św. Miachała 43 lub w Łodzi ul. Wydawnicza 17A
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przejrzyste zasady wynagrodzenia dodatkowo premiujące osiągane wyniki.
 • Nowoczesny system komunikacji i zarządzania (CMS).

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EG System Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44, NIP: 5213552105, REGON: 142192802;.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo pod adresem zarzad@egsystem.pl

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 • na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie danych przewidzianych kodeksem pracy,
 • na podstawie zgody w zakresie danych wykraczających poza zakres danych przewidziany kodeksem pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku zawarcia w dokumentach danych z zakresu przewidzianego w art. 9 RODO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku udostępnienia danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe:

 • mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora: usługi hostingu pocztyusługi obsługi IT
 • będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, planowany czas zakończenia rekrutacji: 60 dni,
 • w przypadku udzielenia zgody na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,
 • mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi liderzy:

Prezes Zarządu

Marcin Liebchen

Dyrektor Działu Handlowego

Bartosz Zięba

Dyrektor Działu Technicznego

Radosław Ciemniewski

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Joanna Wojtalewicz

Dyrektor Działu IT

Łukasz Kowalski