Bezpłatny audyt BHP

W ramach organizowanego przez EG System programu "Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń w stacjach transformatorowych” możesz skorzystać z bezpłatnego audytu BHP w swoim obiekcie. Prowadzona przez nas akcja powstała w odpowiedzi na Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [ Dz.U.2013, poz. 492].

Zgodnie z treściami rozporządzenia „zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wspominana dyrektywa wskazuje, że każda osoba zatrudniona przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu tych urządzeń powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt ochronny, zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwym oddziaływaniem łuku elektrycznego oraz urazami mechanicznymi. W przypadku stacji transformatorowych mamy do czynienia z dwoma grupami urządzeń elektrycznych – średniego napięcia i niskiego napięcia. Zarówno dla pierwszych, jak i drugich z nich obowiązuje inny sprzęt ochronny związany z poziomem izolacji napięcia. To pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy pracownika, a nie zakład energetyczny. Dlatego do obowiązków pracodawcy należy wyposażenie zatrudnionej kadry w odpowiedni sprzęt BHP stacji transformatorowej.

Program "Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń w stacjach transformatorowych” stworzyliśmy w celu umożliwienia właścicielom przedsiębiorstw z różnych sektorów rynku weryfikacji zgodności z BHP prac przebiegających w obrębie ich obiektów. EG System nieodpłatnie przeprowadzi audyt sprzętu ochronnego w stacjach transformatorowych, aby w razie potrzeby możliwe było skorygowanie niewłaściwości i uzyskanie prawidłowego wyposażenia. Udzielimy też niezbędnego doradztwa technicznego audytowanej firmie. Dodatkowo w ramach programu Klienci otrzymają rabat w wysokości 12% na akcesoria BHP (m.in. uziemiacze i drążki) w sklepie internetowym www.egsystem-sklep.pl.

Sprawdź dostępność bezpłatnego audytu BHP.
Sklep internetowy EG System