Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej
Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej

Prawo budowlane nakłada na właścicieli obiektów obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli instalacji elektrycznych i energetycznych. Korzystanie z usług EG System zapewnia zgodność z prawem i sprawne działanie wszystkich urządzeń. Przeprowadzamy wszystkie niezbędne przeglądy i pomiary, jak przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie, przeglądy okresowe szynoprzewodów nN, przeglądy transformatorów SN/nN, pomiary okresowe oświetlenia, a także badania okresowe po dłuższym postoju transformatorów. Wszystkie z przeprowadzanych czynności są zgodne z wymogami przepisów i pozwalają uzyskać stosowną dokumentację. Ponadto w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości zapewniamy serwis i modernizację elektroinstalacji i energoinstalacji, aby przywrócić im bezawaryjne działanie, właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z dyrektywami prawa budowlanego.

Wyślij zapytanie, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h

kontakt