Montaż i serwis

Montaż i serwis EG System
Montaż i serwis EG System
Montaż i serwis EG System

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług montażowych, które są realizowane przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Zapewniamy przy tym należyte wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dzięki temu zamontowane urządzenia i wdrożone systemy elektroenergetyczne umożliwiają obsługę przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie pozwalają one na efektywne i bezawaryjne korzystanie z energii elektrycznej i znaczącą redukcję kosztów z tym związanych. Aby zagwarantować obiektom wydajność energetyczną, przeprowadzamy także zaawansowane prace modernizacyjne bądź rozbudowujemy istniejące już instalacje elektroenergetyczne w celu optymalizacji ich działania w zgodzie z bieżącym zapotrzebowaniem Klienta. Na bieżąco monitorujemy wprowadzone w życie rozwiązania, aby stale podnosić ich jakość, czuwać nad efektywnością i zapewniać zatrudnianej kadrze przyjazne środowisko pracy. Wśród oferowanych przez nas rozwiązań znajduje się m.in.:

  • • montaż w pełnym zakresie dostarczonych urządzeń – np. transformatorów, szynoprzewodów, szynoprzewodów IP68, instalacji elektrycznych, instalacji silnoprądowych,
  • • modernizacja instalacji elektrycznych w oparciu o ekspertyzę i analizę wymogów Klienta oraz wizję lokalną,
  • • rozbudowa zasilania w obiekcie pod kątem bieżących potrzeb,
  • • pomiary elektryczne zgodnie z wymogami przepisów.

Zapewniamy naszym Klientom obsługę serwisową zarówno w okresie objętym gwarancją, jak też na etapie pogwarancyjnym. Dysponujemy w tym zakresie profesjonalnym zapleczem warsztatowym i zespołem doświadczonych specjalistów. Pozostajemy w stałym kontakcie dzięki panelowi komunikacji na naszej stronie internetowej, dokonujemy okresowych pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych, a w razie potrzeby szybko interweniujmy i rozwiązujemy problem. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie do minimum możliwości przerwy w zasilaniu czy długotrwałych usterek urządzeń. Nasz personel na czas reaguje w przypadku wystąpienia awarii, aby możliwe było efektywne i sprawne korzystanie ze sprzętu w czasie bieżącym. Zorientowana na Klienta polityka w zakresie obsługi posprzedażowej zapewnia nam silną pozycję na rynku. Dzięki niej w długoletniej perspektywie stale współpracujemy z tymi samymi podmiotami i skutecznie optymalizujemy ich wyniki. Wśród oferowanych przez nas usług posprzedażowych znajduje się m.in.:

  • • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń,
  • • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych – w tym przeglądy roczne i przeglądy 5-letnie zgodne z wymogami przepisów,
  • • okresowe przeglądy szynoprzewodów nN i transformatorów SN/nN zgodne z wymogami przepisów,
  • • modernizacje wdrożonych rozwiązań w oparciu o ekspertyzę i analizę wymogów Klienta oraz wizję lokalną,
  • • dogodna komunikacja i zgłaszanie wszelkich usterek za pomocą panelu Klienta na naszej stronie internetowej bądź bezpośrednio do naszego konsultanta.

Wyślij zapytanie