Zalety stosowania transformatorów suchych z uzwojeniami aluminiowymi w stosunku do transformatorów z uzwojeniami miedzianymi


          Transformatory olejowe i suche żywiczne standardowo produkowane są z uzwojeniami aluminiowymi co pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów technicznych. Współczynnik rozszerzalności cieplnej aluminium jest bardziej zbliżony wartością do współczynnika rozszerzalności cieplnej żywicy (transformatory suche żywiczne). Podczas zmian obciążenia transformatora, a co za tym idzie jego temperatury pracy, kompatybilność pomiędzy współczynnikami rozszerzalności cieplnej żywicy oraz aluminium zapobiega powstawaniu możliwych pęknięć w żywicy wypełniającej przestrzeń międzyzwojową.

          Kolejnym faktem przemawiającym na korzyść uzwojeń aluminiowych jest to, że posiadają one większy przekrój niż uzwojenia miedziane dla tej samej mocy transformatora. W związku z powyższym gęstość prądu (In/S) jest mniejsza, co pozwala na zwiększenie przeciążalności chwilowej transformatora. Ponadto transformatory z uzwojeniami aluminiowymi posiadają znacznie mniejszą masę z powodu różnic w masie zastosowanych na uzwojenia surowców.

          Transformatory miedziane jako odpowiednik aluminiowych produkuje się w oparciu o zachowanie takiego samego poziomu strat obciążeniowych oraz jałowych. Pozostałe parametry katalogowe transformatora (oprócz masy oraz wymiarów zewnętrznych) są niezależne od rodzaju uzwojeń.

          Warto zwrócić uwagę na to że materiał uzwojeń nie ma wpływu na poziom emitowanego hałasu. Źródłem hałasu w transformatorze, którego widmo przedstawia rysunek 1, jest zmiana objętości blach ferromagnetycznych w wyniku zmian ustawienia się dipoli magnetycznych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego (50Hz). Wobec tego poziom hałasu zależy od rodzaju materiału wykorzystanego na rdzeń (blachy) oraz od strumienia pola magnetycznego.

Przykładowe widmo hałasu w transformatorzeRys. 1. Przykładowe widmo hałasu w transformatorze.
Źródło: CIOP PIB - Transformator energetyczny jako źródła hałasu – model matematyczny.

Transformatory suche żywiczne i olejowe firmy EG System standardowo produkowane są z uzwojeniami aluminiowymi lecz w swojej ofercie posiadamy także transformatory z uzwojeniami miedzianymi.