FAQ

Liniowa rozszerzalność cieplna a szynoprzewody kanapkowe

      Liniowa rozszerzalność to bardzo istotne zjawisko fizyczne towarzyszącym w projektowaniu szynoprzewodów. Zjawisko to polega na zmianie rozmiarów liniowych ciała pod wpływem zmiany temperatury. Producenci szynoprzewodów uwzględniają ten czynnik w konstrukcjach, ponieważ może on powodować odkształcenia w przewodniku, a nawet uszkodzenie. Aby obliczyć zmianę wydłużenia np. szyny aluminiowej wskutek zmiany temperatury, można skorzystać z następującego wzoru: […]

Liniowa rozszerzalność cieplna a szynoprzewody kanapkowe Read More »

Rozporządzenie komisji UE – transformatory elektroenergetyczne

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 548/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. Dyrektywa ta obejmuje transformatory elektroenergetyczne małej, średniej i dużej mocy. Rozporządzenie jest częścią Ekoprojektu. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i ekologii urządzeń elektrycznych przez redukcję strat w transformatorach rozdzielczych i elektroenergetycznych.

Rozporządzenie komisji UE – transformatory elektroenergetyczne Read More »

Transformatory z uzwojeniami aluminiowymi

Transformatory olejowe i suche żywiczne standardowo produkowane są z uzwojeniami aluminiowymi. Pozwala to na uzyskanie optymalnych parametrów technicznych. Wskaźnik rozszerzalności cieplnej aluminium jest zbliżony wartością do współczynnika rozszerzalności cieplnej żywicy (transformatory suche żywiczne). Przy zmianie obciążenia transformatora, a co za tym idzie jego temperatury pracy, zgodność między parametrami rozszerzalności cieplnej żywicy oraz aluminium zapobiega powstawaniu

Transformatory z uzwojeniami aluminiowymi Read More »

Zmiany zgodne z rozporządzeniem UE nr. 548/2014

Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) nr. 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r., od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie wymagania drugiego etapu wyżej wspominanego rozporządzenia. Zgodnie z nim dla transformatorów energetycznych o mocy do 3150kVA zmianie ulegają maksymalne dopuszczalne straty obciążeniowe (Pk) i biegu jałowego (Po), a w przypadku transformatorów o mocy powyżej

Zmiany zgodne z rozporządzeniem UE nr. 548/2014 Read More »